Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Projektreferencer og kundecases

Her præsenteres nogle af de projekter, vi har haft inden for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestaurering.

År Type Kunde Område Beskrivelse af projekt
2013
Vandløbsvedligehold
Nordfyns kommune Grøde- og kantskæring, oprensning af kommunevandløb i fire ud af otte delentrepriser. Kontrol og tilsyn med vandløbenes regulativmæssige dimensioner.
2013
Vandløbsvedligehold
Middelfart kommune Stor Å og Viby Å Grøde- og kantskæring, oprensning af kommunevandløb i to ud af 3 delentrepriser samt kontrol og tilsyn med vandløbenes regulativmæssige dimensioner.
2013
Vandløbsvedligehold
Kolding kommune Kongeåen Grøde- og kantskæring, oprensning af kommunevandløb. Kontrol og tilsyn med vandløbenes regulativmæssige dimensioner.
2012
Vandløbsvedligehold
Stevns Kommune Grøde- og kantskæring, oprensning af samtlige kommunevandløb samt kontrol og tilsyn med vandløbenes regulativmæssige dimensioner.
2012
Vandløbsvedligehold
Vandløbsrestaurering
Bekæmpelse af invasive arter
Odense Kommune Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
2012
Vandløbsvedligehold
Køge Kommune Vedligeholdelse af alle kommunale vandløb.
2012
Vandløbsvedligehold
Kolding Kommune Fovs Å Grødeskæring i Fovs Å med langarmsmaskine samt grødeskæring i andre vandløb.
2012
Vandløbsvedligehold
Vandløbsrestaurering
Bekæmpelse af invasive arter
Kerteminde Kommune Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
2012
Vandløbsvedligehold
Kalundborg Kommune Grøde- og kantskæring, oprensning af samtlige kommunevandløb samt kontrol og tilsyn med vandløbenes regulativmæssige dimensioner.
2012
Vandløbsvedligehold
Herning Kommune Grøde- og kantskæring af vandløb.
2012
Vandløbsvedligehold
Guldborgsund Kommune Grøde- og kantskæring af samtlige kommunevandløb.
2012
Vandløbsvedligehold
Vandløbsrestaurering
Fakse Kommune Grøde- og kantskæring af kommunevandløb samt diverse vandløbsrestaureringer.
2012
Vandløbsvedligehold
Esbjerg Kommune Grøde- og kantskæring og oprensning af udvalgte kommunevandløb samt regnvandskanaler.
2012
Vandløbsvedligehold
Esbjerg Kommune Grødeskæring i regnvandskanaler.
2012
Vandløbsvedligehold
Bekæmpelse af invasive arter
Assens Kommune
Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
Særlige hensyn:
Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering. Bekæmpelse af bjørneklo.
2011
Vandløbsrestaurering
Næstved Kommune Suså Åbning og genslyngning af mindre kildetilløb til Suså.
2011
Vandløbsrestaurering
Gribskov Kommune Hessemose Å Åbning af rørlagt vandløb i Hessemose Å.
2010
Vandløbsvedligehold
Bekæmpelse af invasive arter
SNS/Næstved Kommune Bekæmpelsesforsøg med rød hestehov langs vandløb.
2010
Vandløbsrestaurering
Næstved Kommune Åbning af rørlagt vandløb i udgravet ådal.
2010
Vandløbsrestaurering
Næstved Kommune Jydebækken, Saltø Å Udlægning af grus og stenmaterialer i Jydebækken og Saltø Å.
2010
Vandløbsvedligehold
Bekæmpelse af invasive arter
Køge Kommune Stikning af bjørneklo langs vandløb.
2010
Vandløbsvedligehold
Vandløbsrestaurering
Hillerød Kommune Grøde- og kantskæring af samtlige kommunevandløb samt renovering af rørlagte strækninger.
2010
Vandløbsvedligehold
Vandløbsrestaurering
Hedensted Kommune Manuel vedligeholdelse af kommunale vandløb. Tømning af sandfang. Restaureringsarbejde. Sætning af faskiner. Brinkstabilisering.
2009
Vandløbsrestaurering
Næstved Kommune Fladså Udlægning af grus og stenmaterialer i tilløb til Fladså.
2009
Vandløbsvedligehold
Vandløbsrestaurering
Nyborg Kommune Manuel og mekanisk vedligeholdelse af kommunale vandløb. Restaureringsarbejder. Registrering.
2009
Vandløbsrestaurering
Køge Kommune Præstebækken, Kimmerlev Sø, Sølvbækken Åbning af Præstebækken, vandløbsrestaurering i Kimmerlev Sø, Sølvbækken.
2009
Vandløbsrestaurering
Kalundborg Kommune Vandfaldsmøllebæk Udlægning af grus og stenmaterialer i Vandfaldsmøllebæk.
2009
Vandløbsrestaurering
Hedensted Kommune Forhindringsløbet er slut for fisk og smådyr
Hedensted Kommune har netop fået restaureret en række af sine vandløb. HedeDanmark har bl.a. udjævnet små fald, der har ligget som faunaspærringer i vandløbene.
2009
Vandløbsrestaurering
Forsvaret, Vordingborg Kommune Kulsbjerg Åbning af rørlagt vandløb, Kulsbjerg.
2009
Vandløbsrestaurering
Fakse Kommune Lille Å, Faxe Å, Stenkildebækken Vandløbsrestaureringsprojekt i Lille Å, Faxe Å, Stenkildebækken.
2009
Vandløbsrestaurering
Albertslund Kommune Renovering af regnvandskanaler.
2008
Vandløbsrestaurering
Nyborg Kommune Restaurering af kommunale vandløb.
2008
Vandløbsrestaurering
Kerteminde Kommune Geel Å Vandløbsrestaurering i Geel Å.
2008
Vandløbsrestaurering
Hillerød Kommune Havelse Å Udlægning af grus og stenmaterialer i Havelse Å.
2007
Vandløbsrestaurering
Stevns Kommune Restaurering af kommunale vandløb.
2006
Vandløbsrestaurering
Vallensbæk Kommune Bækrenden Restaurering af Bækrenden.
2006
Vandløbsrestaurering
Middelfart Kommune Aulby Møllebæk Genslyngning, fjernelse af styrt i Aulby Møllebæk.
2006
Vandløbsrestaurering
Køge Kommune Vedskølle Å Vandløbsrestaurering af Vedskølle Å-system.
2006
Vandløbsrestaurering
Københavns Kommune Sortedams Sø Etablering af grødeøer i Sortedams Sø.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker