Du er her:

HD-Anlægsgartnere-chrla-denho_655x120

Sådan arbejder vi

Læs om hele arbejdsprocessen hos HedeDanmark Anlægsgartnere. Fra en opgave bliver startet, til den afsluttes med kvalitetssikring.

1. Et nyt projekt starter

Når vi starter på et nyt projekt, bliver opgaven tildelt en fast projektleder, som følger den fra start til slut.

Projektlederen har det overordnede ansvar for projektet, herunder arbejdets udførelse, overholdelse af tidsplan og det økonomiske ansvar. Derudover har vi en formand til at styre arbejdsgangen og logistikken ude på pladserne.

Projektlederen starter opgaven ved at udlevere en pladsmappe til formanden, og mappen indeholder grundig baggrundsinformation i form af bl.a. beskrivelse og tegninger mv. Sammen gennemgår projektlederen og formanden sagen og bliver enige om, hvordan den kan løses bedst muligt. Denne viden formidles videre til resten af arbejdsholdet af både projektlederen og formanden.

2. Den videre proces

Løbende afholdes byggemøder med deltagelse af projektleder og formand. Formanden sørger ligeledes for at formidle budskaberne videre til det udførende mandskab. Formanden udarbejder bl.a. ugentlige tidsplaner, så alle på holdet ved, hvor i processen opgaveløsningen befinder sig, og hvad der forventes af netop ham/hende.

3. Aflevering

Projektlederen samler trådene i samråd med sin formand og byggeledelsen og sørger for at overholde den deadline, som fra starten er fastsat.

Projektlederen forsøger således at være på forkant med begivenhederne.

Bygherren og projektlederen gennemgår området/arealet, og bygherren udarbejder herefter afleveringsprotokol. Herigennem udarbejdes også en plan for udbedring af eventuelle fejl og mangler. Eventuelle fejl og mangler afhjælpes i så fald hurtigst muligt, hvorefter byggesagen endeligt afleveres.

4. Bemanding og tidsplan

Projektlederen er overordnet ansvarlig for byggepladsen og for bemandingen på den aktuelle sag. Herunder ligeledes for at mande op og mande ned, når behovet herfor melder sig.

Formanden på sagen er, med sin faglige ekspertise, ansvarlig for byggepladsen og for koordineringen af sagens udførelse. Hvis formanden vægter, at der skal mere bemanding på en sag, giver han besked til projektlederen, som tager hånd om dette.

Byggeledelsen bliver løbende orienteret om sagens bemanding.

Vores kalkulationssystem giver mulighed for at trække data om forventet tidsforbrug. På den måde kan sagen tildeles de rette ressourcer fra opstarten. Ligeledes kan vi lave en detailtidsplan – Gantt-kort. Bygherren bliver naturligvis løbende orienteret om sagens status.

5. Kvalitetssikring

Som udgangspunkt arbejder vi med et system udarbejdet i samarbejde med Danske Anlægsgartnere. Bygherrens ønsker og krav til kvalitetssikringsmaterialet indarbejdes efter behov.

Læs mere om vores kvalitetssikring.

Brian-Søemosegaard-i-gang-med-at-lægge-brosten-800
Projektplan
Læs vores profilbrochure:
SKAG-profilbrochure-2015-185.JPG

© HedeDanmark Anlægsgartnere - Sjælland | Kirkebjergvej 7, 4180 Sorø | Kontakt os | CVR: 27 62 35 49​
HedeDanmark Anlægsgartnere - Jylland/Fyn | Ulvevænget 10, Vinding | 7100 Vejle | Cookies og privatlivspolitikker