Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Skovsoe-Snarup

Søer og vandhuller

Søer er vigtige yngle- og levesteder for en lang række planter og dyr. Det er derfor vigtigt, at man gør sig nogle tanker om, hvad formålet med ens sø/vandhul skal være.

Der er nogle simple hovedregler for etablering af en sø, og udformning og placeringen i landskabet har stor betydning for et godt vandhul.

 

HedeDanmark har mange års erfaring med etablering og oprensning af søer og vandhuller. Vi kan derfor give en professionel rådgivning og samtidig føre projektet ud i livet og give landskabet et nyt vandhul eller genskabe et gammelt tilgroet vandhul. Alt sammen udføres i henhold til lodsejerens ønsker og HedeDanmarks ekspertise omkring hvad, der er fysisk muligt og holdbart.
 

Der går ikke lang tid fra etablering af vandhullet, til at de første dyr indfinder sig. Man kan derfor hurtigt se resultatet af etableringen og få stor herlighedsværdi for sin investering.
 

resultat-efter-oprensning

 

Vedligeholdelse af søer og vandhuller

Har I brug for grødeskæring for at forhindre uhensigtsmæssig vækst af vandpest, åkander, dunhammer eller lignende i jeres sø, kan vi foretage en effektiv grødeskæring og bortskaffelse af vandplanter. Metoden kan forhindre tilstande med lukkede vandspejle og iltsvind, der typisk medfører dårlig lugt og forringede levevilkår for fisk. 


Grødeskæring med Truxor amfibisk grødeskærer (TimeLapse, 3,5 time) 

 

Vores amfibiske maskiner kan i nogle tilfælde ved hjælp af forskellige klinger både klare grødeskæring i søen og skæring af kanter på samme tidspunkt.
 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker