Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
skov-skovsoe

Søer og vandhuller

Etablering af søer og vandhuller bidrager særdeles positivt til en bedre jagt. En række vildtarter er direkte økologisk afhængige af vand.

Der findes flere muligheder for at få tilskud til etablering af søer og vandhuller. Skov- og Naturstyrelsen og Direktoratet for FødevareErhverv giver bl.a. tilskud til etablering af mindre vådområder.

For at skabe gode livsbetingelser for ænder og gæs samt en række andre vandfugle skal søen designes efter bestemte former, ligesom placeringen er afgørende for, at søen fungerer hensigtsmæssigt i forhold til de vildtarter, man ønsker at tilgodese.

Overordnet set er en evig ”ung” sø med stor produktion af hvirvelløse dyr at foretrække. En sådan sø er en perfekt biotop for vandfugle, især ænder og gæs, fordi der er en stor fødemængde. Søer vil som led i en succession (naturlig floraudvikling) gennemgå flere stadier. Når man anlægger en ny sø, starter man samtidigt en udvikling. Med vand og vind tilføres plantenæringsstoffer, og planterne selv danner organisk materiale, som til sidst fylder søen igen. Jo mere næring der tilføres, jo hurtigere sker tilgroningen. Den udvikling resulterer i en betydelig nedsat produktion af føde til ænder og gæs og dermed en forringelse af livsbetingelserne. Ved korrekt udformning og placering vil man til dels kunne bremse denne udvikling og dermed bevare en forholdsvis stor fødeproduktion, dels bidrage positivt til søens sundhedstilstand – begge medvirkende årsager til en god jagt.  
 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Jagt_aender_i_vand.jpg
Jagt_skov_og_vand

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker