Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
IMG_0339-powerkulturer-655px

Se powerkulturer i praksis

HedeDanmark har med støtte fra Hedeselskabets legat etableret 8 demonstrationsbevoksninger med høj biomasseproduktion, så interesserede skovejere kan få mulighed for at se, hvordan sådanne bevoksninger etableres og udvikler sig i praksis.

Bevoksningerne vil blive fulgt nøje i årene fremover for at indhente data på væksthastighed, biomasseproduktion m.m.


Kom ud og se det i virkeligheden
HedeDanmark har de seneste år udviklet et plantningskoncept, som øger biomasseproduktionen og dermed indtægtsmulighederne i de første 15 - 20 år af en bevoksnings levetid. I løbet af 2012 - 13 har HedeDanmark etableret 8 demonstrationsbevoksninger forskellige steder i Danmark. Projektet er finansieret med en støtte på 130.000 kroner fra Hedeselskabets legat.

HedeDanmark er overbevist om, at det vil have stor værdi for skovejerne, at de kan komme ud i en skov og se, hvordan man i praksis etablerer og varetager driften af en bevoksning med høj biomasseproduktion.
 

De nye bevoksninger er etableret i 2012 og 2013, og fra starten vil man kunne se, hvordan de nyetablerede bevoksninger tager sig ud. Senere vil de forskellige plejetiltag og tyndinger forme bevoksningerne, og de forskellige behandlingsformer vil ligeledes indgå i målingerne.

 

Ekstra bonus for skovejeren
I praksis øges biomasseproduktionen ved, at man indplanter en større andel af såkaldte hjælpetræer – typisk lærk. Hjælpetræerne vokser hurtigere end de træer, der kommer til at udgøre den blivende bestand af for eksempel rødgran eller douglasgran. Hjælpetræerne plantes i rækker, blandt andet der, hvor skovningsmaskiner engang i fremtiden skal køre for at høste bestandstræerne.
 

Efter 15 - 20 år vil hjælpetræerne have vokset sig så store, at de kan høstes og sælges til energiformål. Som markedet ser ud nu, vil indtjeningen være stor nok til at kunne dække kulturomkostning inklusive forrentning ved etablering af hjælpetræerne.
 

Den ekstra bonus for skovejeren er, at han får en hurtigere og mere sikker etablering af hele bevoksningen, samtidig med at sporindlæggelsen og den første tynding giver et positivt dækningsbidrag og dermed en forbedret likviditet tidligt i bevoksningens liv.

 

Opsuger mere CO2
Udover skovejerne har også samfundet stor glæde ved denne model.
Hjælpetræernes hurtige vækst betyder, at bevoksningen opsuger mere CO2 fra atmosfæren end en mere traditionelt anlagt skov. Når hjælpetræerne så høstes, vil udnyttelsen af dem til energiformål kunne bidrage til at reducere anvendelsen af fossile brændsler til gavn for klimaet.
 

Konceptet er udviklet til skovbevoksninger af nåletræ, men vi arbejder i HedeDanmark for øjeblikket på at udvikle en lignende model for løvtræ med anvendelse af lærk og poppel som energitræer.

Find nærmeste kontaktperson


Rødgran,-lærk-sml
Her er de nye powerkulturer
HedeDanmark har etableret 8 demonstrationskulturer rundt omkring i Danmark. Formålet er at gøre det lettere for interesserede skovejere at besigtige konkrete bevoksninger, hvor de kan se, hvordan man kan etablere en bevoksning med høj biomassetilvækst.
134-N02a-Plantager-gennemsigtig
Klik på kortet for at se en stor udgave. Grafik: Troels Marstrand

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker