Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /

Skab variation til gavn for kronvildtet i skoven

Skab de helt rigtige betingelser for kronvildtet og få bestanden af kronvildt til at vokse og trives i din skov. 

Kronvildt er i de fleste tilfælde af stor værdi for skovejeren. En sund bestand i skoven skaber både en attraktiv og udfordrende jagt, muligheder for et flot trofæ og ikke mindst store naturoplevelser og herlighedsværdier for skovejeren.

For at kronvildtet kan trives og holdes i din skov, er det vigtigt at etablere gode føde- og dækningsmuligheder. Nogle skovarealer er tætte, ensartede og mørke. Det giver gode dækningsmuligheder, men understøtter ikke kronvildtets fødebehov. Andre er åbne med indslag af græs og anden flora, som kan give føde henover året. Nøglen til en vildtvenlig skov er variationen mellem det tætte og det åbne. 

Skab flere åbne arealer, hvor lys kan trænge ind i skoven:
 

  • Vildtagre: større eller mindre fodermarker med afgrøder tilpasset de ønskede vildtarter. Til kronvildt kan fx bruges gul sennep, stauderug og jordskokker. Sidstnævnte er en fremragende vildtafgrøde, som tilbyder grønne topskud i sommerhalvåret og meget nærringsrige knolde i vinterhalvåret.
  • Skovenge: enge og andre åbne arealer i skoven, som slås et par gange om året, så der bevares en tæt og frisk bestand af græs og andre urter.
  • Veje: Her er det især rabatterne, der trækker med fødetilskud, men også som et sted, hvor vildtet kan varme sig i sol og læ.
  • Læggepladser: Når ikke der ligger råtræ eller står fliscontainere, er læggepladserne gode lommer i skoven, som kan give både føde, sol og læ.
  • Brandbælter: Holdes enten harvede og dermed med bar sand eller jord, hvor vildtet kan søge sol, varme og sandbadning (vigtigt for vildtets hygiejne) - eller slås tæt med en lav græspels, som giver friske skud sommeren over.

 
Husk også at plante nogle tætte holme indimellem, så vildtet har nogle steder, de kan søge dækning og ro. Gamle nåletræsbevoksninger med nøgne stammer og susende vind giver ikke meget dækning.

Få faglig sparring og undgå problemer

Siden 1990’erne er bestanden af kronvildt blevet tredoblet. Det er godt nyt for jægere og mange skovejere. En stor bestand kan dog i nogle områder skabe problemer for både skovejere og landmænd, der oplever skader på afgrøder og nye kulturer.

Kontakt din lokale HedeDanmark skovfoged og få hjælp til at skabe variation i skoven til gavn for vildtet – uden at det skader den øvrige drift i skoven.
 

Find nærmeste kontaktperson


Klippet-rabat-kronvildt-føde-800
Klippede rabatter tilbyder frisk græs til kronvildtet fra maj – oktober. Samtidig virker vejene som åbne solpladser for vildtet.
Kronhjort-i-skoven-800
 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker