Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /

skadedyrsbekæmpelse-655-120

Skadedyrsbekæmpelse til virksomheder og boligselskaber med/uden gift – bestil et tilbud nu

Få driftssikker, hurtig og effektiv skadedyrsbekæmpelse på jeres arealer eller kombiner med ejendomsservice og få flere fordele. Vi bekæmper rotter, mus, hvepse, måger/fugle, fluer og mange andre typer af skadedyr både inden for og uden for jeres bygninger.

Skadedyrsbekæmpelse og skadedyrssikring består af en række metoder og værktøjer til forebyggelse og bekæmpelse af dyr, der er til gene for mennesker. De mest alvorlige skadedyr for virksomheder og institutioner kan på kort tid både sprede sygdomme og give alvorlige bygningsskader.


Bestil et uforpligtende tilbud på skadedyrsbekæmpelse
 

Skadedyr, risiko og bekæmpelsesmetoder
 

NavnPrimær risikoSærligt indsatsområde forPrimære bekæmpelsesmetoderKan bekæmpes giftfrit
Rotteralvorlige sygdomme, alvorlige bygningsskader, fødevareforureningfødevarebutikker, levnedsmiddelproduktion, sundhedsvæsen, boligforeninger, transportvirksomhederfælder, gift, hunde JA
Musfødevareforurening, bygnings- og inventarskadefødevarebutikker, levnedsmiddelproduktion, sundhedsvæsen, boligforeninger, transportvirksomhederfælder, gift, hunde JA
Hvepsesikkerhedsrisikokommunale institutioner,  private boligejere, boligforeningergift (sprøjtning) JA
Måger/
fugle
bygnings- og materielskader, genefødevarebutikker, levnedsmiddelproduktion, sundhedsvæsen, boligforeninger, transportvirksomhedernet/pigge, fjernelse af reder JA
Fluersygdomme og madforgiftningindustri, restauranter, bagere, slagtere, butiksområder mv.UV lys, net, sprøjtning JA
Væggelusirritation og infektioner, nedgang i omsætning og imagetabboligselskaber og
-foreninger, private boligejere, hoteller, vandrehjem
gift, detektering, indfangning, varme- og kulde-behandling, JA
Kakerlakkeralvorlige sygdommeboligforeninger- og selskaber, bageriersprøjtning, detektering, varme- og kuldebehandlingNEJ
Myrerirritation og forurening af fødevarerprivate boligejere, industri, fødevarebutikker, boligforeninger, kommunale institutionergift, detektering, lokkedåserNEJ 
Møl / melmølskader på tøj, tæpper og møbler, fødevarer, bager og detailkæderindustri, boligforeninger, detailbutikker, private boligejere mv.UV lys, sprøjtning, rengøring, varme- og kulde-behandling JA
Borebillerbygningsskaderkontrol af træværk, kirker, landbrug, private boligejere og kommunale institutionersprøjtningNEJ
Lopperirritationprivate boligejere, kommunale institutioner, boligforeningersprøjtning, rengøring og vaskNEJ
Sølvfisk skader på materialer (bøger, fotos, papir mv.)private boligejere, industri, boligforeningerrengøring, sprøjtning, detekteringNEJ
Muldvarperskader på græs og haveanlægprivate boligejere, industri, landbrug, boligforeningergasning, fælder og M-stopJA 
Husmårstøj og ødelæggelse af isoleringindustri, private boligejere, boligforeningerfælder, afskræmningJA 

 

De primære metoder til bekæmpelse af skadedyr

Vi anvender grundlæggende fire forskellige metoder til skadedyrsbekæmpelse, der dog kan kombineres på et utal af måder med en lang række redskaber for at finde den helt rigtige løsning til jeres områder.

1. Forebyggelse
Den mest effektive bekæmpelse af skadedyr er at fjerne adgange og levevilkår for skadedyrene. Vi gennemfører hyppige bygningsgennemgange og skadedyrstjek for at sikre, at jeres bygninger og områder så vidt muligt forhindrer, at yderligere problemer kan opstå.  

Eksempler på forebyggelsesmetoder: 

 • Fuglepigge, fuglepasta eller net
 • Udskiftning af revnede tagsten eller sikre, at f.eks. luftspjæld er tæt
 • Udbedring af huller i paneler, døre, sokkel mv.
 • Fjernelse af fødekilder for gnavere, fugle og andre skadedyr
 • Tætning af rørgennemføring
 • Fjernelse af bevoksning omkring bygninger
 • Fejeliste på døre
 • Sikring med fælder omkring bygning 

 
2. Fælder 

De fleste kender den klassiske klapfælde, men der findes i dag et hav af effektive fælder til bekæmpelse af mange typer af skadedyr. Fælder kan fange dyret død eller levende og anvendes med eller uden lokkemad.

Digitale rottefælder
Vi anvender til rottebekæmpelse primært specialudviklede, digitale fælder uden gift, der dræber skadedyret på miljøvenlig vis. Via en indbygget sender giver fælden besked til vores rottebekæmper, der rykker ud inden for maksimalt 24 timer. Vores digitale fælder giver f.eks. via en temperatur- eller PIR-bevægelsessensor også besked, når en rotte har været i nærheden af fælden, uden at fælden er udløst. Det giver os mulighed for at opdage rotter, før de bliver et alvorligt problem i jeres virksomhed.

Når en rottefælde aktiveres: 

 1. En fælde udløser eller registrerer rotteaktivitet i nærheden.
 2. Vores rottebekæmper får automatisk besked via GSM-netværket.
 3. Vores rottebekæmper udfører fældeinspektion inden enten 4 eller 24 timer (afhængig af aftalen).
 4. Vores rottebekæmper kan se al rotteaktivitet på jeres arealer via et digitalt overblik.
 5. Den indsamlede data om rotteaktivitet anvendes til at justere intelligent på antallet af fælder og handlingsplanen for jeres rottebekæmpelse.

 
digital-rottefælde-klargøring-800
Vores digitale rottefælder indeholder typisk en klapfælde, en bevægelses- og/eller temperatursensor, et batteri med lang levetid og en sende-enhed, der automatisk giver besked om al rotteaktivitet.

3. Rottehunde
Rottehunde er et af de mest effektive og hurtige redskaber til identifikation og bekæmpelse af rotteproblemer og er ofte en nødvendighed ved rottebekæmpelse indendøre i fødevarebutikker og levnedsmiddelvirksomheder, hvor der ikke må anvendes gift. 

rottehund-søger-skadedyr-800
Rottehundefører Mads og rottehunden Snoop på arbejde.

Har du identificeret en rotte i jeres fødevarevirksomhed, er en gennemgang med rottehund det eneste, der kan afblæse en rottealarm og godkende genoptagelsen af normal drift.

Vores nødberedskab på 8-10 uddannede og certificerede rottehundeførere er fordelt over hele landet og anvender hunderacer, der er særligt egnede til rottebekæmpelse. 

Udvalg af hunderacer egnet til rottebekæmpelse: 

 • Jack Russel Terrier
 • Tysk Jagtterrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Dansk Svensk Gårdhund
 • Border Terrier
 • Fox Terrier
 • Terrier generelt

 
Rottehunde kan hurtigt og effektivt snuse sig frem til både rotter, rotte-reder, og hvordan rotterne har fået adgang til bygningen.

rottehundefører-og-hund-800

4. Gift 
Selvom der findes effektiv gift til bekæmpelse af de fleste typer af skadedyr, bestræber vi os altid på giftfri bekæmpelse. Under visse omstændigheder - og til bekæmpelse af nogle typer af skadedyr - er det dog nødvendigt at anvende gift for at sikre effektiv bekæmpelse.

Kontakt os og få en professionel anbefaling om bekæmpelse med eller uden gift.

 
Må vi bruge gift til bekæmpelse af rotter?

Brugen af rottegift er kun tilladt for en autoriseret rottebekæmper og kan indebære en risiko for både mennesker og dyr. Særligt for rovdyr, der spiser rotter og mus. Derudover må rottegift ikke anvendes indendørs i virksomheder, der producerer eller håndterer fødevarer. Rottegift må anvendes alle steder uden for, så længe der er konstateret rotteaktivitet med mere end 5-6 rotter af en autoriseret rottebekæmper. Rottegift må ikke bruges som forebyggende middel og længere væk end 10 meter fra sokkel. 

rotte-i-rør-800


Hvor hurtigt rykker I ud?

En aftale med os har som udgangspunkt to reaktionstider, der er gældende 24 timer i døgnet. Der kan dog aftales særlige reaktionstider efter jeres behov.

Inden for 24 timer: ved alle former for registreret rotteaktivitet i fælder eller lignende.
Inden for 4 timer: ved akutte tilfælde – f.eks. rotteaktivitet ved eller i en fødevarevirksomhed.

Reaktionstiden for fødevarebutikker er inden for 4 timer. Med knap 30 kontorer fordelt over hele Danmark har vi altid rottehunde og skadedyrsbekæmpere i nærheden af jer, der kan rykke ud med kort varsel.  


Hvilke arealer dækker i?

Vi dækker både indendørs- og udendørsarealer omkring jeres virksomhed med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr. I nogle tilfælde dækker vores handlingsplan et større areal omkring jeres virksomhed for at sikre en god reaktionstid på skadedyrsproblemer under udvikling i lokalområdet. 
 

Kan vi få giftfri rottebekæmpelse?

Vi kan i mange tilfælde tilbyde 100 % giftfri bekæmpelse af rotter gennem en kombination af effektive digitale fælder og vores korps af rottehunde, der rykker ud inden for 4 timer i akutte tilfælde og 24 timer efter aktivering af en fælde. Kontakt os for at høre, om vi kan udføre effektiv rottebekæmpelse uden gift på jeres arealer.
 

Hvordan ved vi, at I har været forbi?

Med en aftale om skadedyrsbekæmpelse hos os er du altid sikret komplet digital dokumentation for omfanget af jeres skadedyrsproblemer og de aktiviteter, vi har udført som del af handlingsplanen for skadedyrsbekæmpelse. Ud fra data om fangst, som fælderne sender til en hjemmeside og app, kan vi altid dokumentere mængden af skadedyr på jeres arealer og de bekæmpelsesaktiviteter, der er udført.  

I vores digitale løsning kan vi: 

 • Se alle jeres fælder og hvor, de er placeret.
 • Se registreret aktivitet omkring fælden.
 • Se registrerede fældeudløsninger.
 • Se hvornår vi har været på besøg på jeres areal.
 • Downloade rapporter.

 

Kan vi kombinere ejendomsservice og skadedyrsbekæmpelse?

Hos HedeDanmark varetager vi grøn pleje og ejendomsservice for tusindvis af virksomheder, kommuner og boligselskaber i hele landet. Derfor kan vi tilbyde jer en attraktiv kombination af grøn pleje, ejendomsservice og skadedyrsbekæmpelse i én pakkeløsning.

Ejendomsservice-kommune-virksomheder-625-255

Vores grøn pleje og ejendomsservicemedarbejdere færdes i nogle tilfælde flere gange ugentligt på vores kunders arealer og kan derfor holde et vågent øje med huller i græsplæner, bygningsskader og lignende, der kan være tegn på skadedyr. Med en kombineret aftale om både ejendomsservice og skadedyrsbekæmpelse får I derfor mange flere øjne på potentielle skadedyrsproblemer og en mere effektiv forebyggelse og hurtig bekæmpelse. 

 

Kontakt os nu for at høre nærmere

Arne Peter Nielsen
Key Account Manager - Storkundeafdelingen
Arne Peter Nielsen
Ansvarsområder:
Skadedyrsbekæmpelse
  

Bestil et uforpligtende tilbud på skadedyrsbekæmpelse

Udfyld felterne herunder og få et uforpligtende tilbud på skadedyrsbekæmpelse med eller uden en ejendomsserviceaftale hos os.

 1. SendDine persondata videresendes ikke til 3. part og er nødvendige, for at vi kan  udarbejde et tilbud til dig. Herefter slettes dine data. Kontakt webmaster@hededanmark.dk for at få slettet, rettet eller udleveret dine data. Læs mere om, hvordan vi beskytter dine data.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker