Skov
Skov
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Skovdyrkning-type

Skovdrift – hovedtyper inden for skovdyrkning 

Ikke to skove er ens, og i enhver skov vil der være mange forskellige plejetiltag og tilgange til dyrkningen.

Inden for skovdyrkning er der traditionelt nogle hovedbegreber, som betegner de forskellige tilgange, der findes til at drive skoven.  

Højskovsdrift

Højskovsdrift er kendetegnet ved, at skovens træer vokser sig ”høje” til fuld modenhed, inden de fældes ved afdrift. Skovdriften kan enten håndteres i et ensaldret dyrkningssystem, hvor træerne renafdrives, og arealet efterfølgende gentilplantes, eller et uensaldret system, der tager udgangspunkt i skovens naturlige vækst og lader træer i alle aldre og størrelser stå blandet i skoven. Inden for skovbruget giver højskovsdriften generelt den største produktion af træ til f.eks. møbelproduktion, byggematerialer mv. og kan kombineres med åbne græsningsarealer for at opnå gode jagtmuligheder. Der findes mange varianter af højskovsdrift med forskellige metoder og teknikker ved afdrift og gentilplantning.  

Højskovsdrift

Højskovsdrift i ensaldret skovdyrkning med flere generationer.

Naturnær skovdrift

Baseret på højskovsdriften er den naturnære skovdrift en videreudvikling af produktionsskovene. Driftsformen bygger på naturnære principper med særligt fokus på bæredygtighed og hensyn til både biologisk mangfoldighed og rekreative muligheder. I en langsigtet proces på op til 200 år forynges skoven naturligt og ikke ved plantning eller såning, hvilket giver stor variation i både alder og arter. I den naturnære driftsform fjernes enkelttræer, efterhånden som de opnår den ønskede dimension.Naturnær-skovdrift

I den naturnære skovdyrkning forynges skoven typisk kun ved selvsåning.

Lavskovsdrift

Ved drift som lavskov (stævningsskov) foregår skovdriften med en jævnlig nedskæring af træer og buske, der hovedsageligt udnytter løvtræarternes evne til at skyde fra knopper i barken eller sårranden på stødet/træstubben. Metoden har den største succes på træer med en støddiameter på mindre end 20 cm. Produktionen i skoven er ofte lavere og i sagens natur også med mindre dimensioner på de fældede træer. Det er traditionelt elle- og hasselbevoksninger, der dyrkes i lavskovsdrift.  

Mellemskovsdrift

I mellemskoven drives underskoven som en stævningsskov med jævnlig nedskæring, mens nogle træer får lov til at vokse sig store. Mellemskoven er dermed en kombination af lavskovs- og højskovsdrift. Skovens produktion ligger typisk på et mellemniveau. De jævnlige nedskæringer kan give en varieret skov med fine muligheder for jagt. 

Græsningsskovdrift

Græsningsskoven er typisk et særsyn i Danmark, men en god løsning til skove, hvor man primært ønsker at tilgodese de græsædende kreaturer eller hjorte såsom rådyr, dådyr eller krondyr. Græsningsskovens struktur består ofte i store, brede ege og bøge samt spredte buskadser. Skovtypen har en stor jagtværdi, men træproduktionen vil typisk være begrænset. Pleje af skoven kan hjælpe med at bevare arealet. 
Græsningsskovdrift
I græsningsskoven er der primært fokus på at skabe gode betingelser for vildtet.

Hvilken skovdrift skal jeg vælge?

Din skov indeholder formodentligt en række varierede arealer, som kan drives med en eller flere af de ovennævnte driftsformer. Kontakt din lokale HedeDanmark-skovfoged eller bestil et gratis rådgivningsbesøg for at få en individuel gennemgang af din skov. Vores skovfogeder kan også rådgive dig i, hvilken driftsform du med fordel kan vælge for at opnå dine ønsker til skoven.  

Find nærmeste kontaktperson


Klik her og udfyld formularen for at få en uforpligtende gennemgang af din skov

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker