Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
to_smaa_traeer_spire

Fra ansøgning til færdig skov – skovrejsning med HedeDanmark

Læs hvordan vi guider dig igennem hele processen fra aftalen indgås til din skov står færdig. 

Aftale og godkendelse

Når du har besluttet dig for projektet, udarbejder vi en skovrejsningsaftale, som gør, at du er sikret mod evt. prisstigninger, og at vi er forpligtede til at levere den vare, som vi har aftalt. Skovrejsningsaftalen sikrer dig derfor mod ubehagelige overraskelser!

En skovrejsningsaftale betyder også, at vi har dialogen med de offentlige myndigheder, som skal involveres i skovrejsningen. Dermed er du sikret en professionel gennemførelse af projektet fra skitsen på køkkenbordet, til skoven er en realitet. 

Vi søger for:

 • Screening af dit areal
 • Beplantningsplan
 • Digitaliseret skovkort
 • Tilskudsansøgning til skovrejsning
 • Dispensationsansøgninger
 • VVM-bilag
 • Evt. dialog med museerne
 • Landzonetilladelse
 • Evt. søansøgning
 • Bestilling af planter og entreprenører
 • Oplysninger og afsætning af diverse ledninger på arealet
 • GPS-afsætning/opmåling
 • Indberetning af tilskud til relevante myndigheder

 

Hvis myndighederne vil på tilsyn på din ejendom, så tager vi med, i det omfang vi kan. Dermed står du ikke alene med evt. spørgsmål om sagen.
 

Ansøgningen bliver behandlet af de offentlige myndigheder, herunder kommune, det lokale museum samt af Miljøstyrelsen. I løbet af nogle måneder der normalt svar på, om projektet kan godkendes, eller om der er ændringsforslag.

Hvis Miljøstyrelsen har ændringsforslag, foretages disse i tæt dialog mellem os og dig. Når projektet så bliver godkendt, er det bare at vente på, at vejret bliver så godt, at vi kan plante.

Plantning og renholdelse

Når vi har modtaget det endelige tilsagn, forbereder vi følgende processer. 

Her får vi bl.a. styr på: 

 • Opsætning af hegn
 • Levering og bestilling af planter
 • Opstart af plantning

 

Når der er styr på detaljerne i projektet, inddrager vi vores driftsleder og plantefolkene, som sørger for at få rejst hegnet og plantet skoven.

MedPlant
Ved selve udførelsen af projektet tilbyder HedeDanmark, som de eneste i Danmark, konceptet ”MedPlant”. Her kan ejeren selv deltage i etableringen af skoven.

MedPlant kan være den indledende pløjning af arealet, opsætning af vildthegn, plantning af frugttræerne eller renholdelse i skoven.

Dette giver lodsejeren større medejerskab i skovrejsningsprojektet, og dermed bliver omkostninger til etableringen af skoven også markant mindre. HedeDanmark hjælper naturligvis med faglige råd og vejledning, så vi ikke går på kompromis med kvaliteten.

 

Læs mere om MedPlant her...

Når skoven er plantet

Når arealet er blevet plantet, skal det opmåles med GPS. Dermed sikrer vi, at du får det tilskud, som du er berettiget til, hvis der er søgt om tilskud på dine arealer, og at du ikke betaler for mere, end du har fået. Vi indsender data og kort til Miljøstyrelsen og sender en opgørelse (inkl. moms) til dig på det resterende beløb.

 Kontrol

Miljøstyrelsen udtager hvert år nogle projekter til kontrol. Vi tager så vidt muligt med på kontrollen. På den måde står du ikke alene, hvis der opstår tvivl eller er spørgsmål.
 

Når projekterne kontrolleres, er det ikke en kontrol af din ejendom, men af det arbejde, som vi har lavet. Derfor er der ingen grund til at frygte en kontrol.

Renholdelse af skoven 

Vi tilbyder renhold med både rækkegående maskiner og traktorer, som kan tage 3 rækker af gangen. En aftale om renhold kan både laves sammen med skovrejsningskontrakten, og den kan laves senere i forløbet.

Skoven vokser

Når skoven er plantet, kan det være svært at forestille sig, at de små træer nogensinde skal blive til en flot skov, som man kan gå rundt i. Allerede 1-2 år efter er de hurtigste træarter over 2 meter, og efter 3-4 år er skoven så høj og lukket i bunden, at man får en fornemmelse af at gå en tur i skoven.

Den nye skov i 3. vækstsæson: 

 
Hvis du vil se en skovrejsning i nærheden af dig, så kontakt din lokale skovrejsningskonsulent – de kan fortælle dig, hvor de findes.
 

Når skoven er 6-10 år gammel, er det tid til det første eftersyn. Nu er ammetræerne (de træer, som kommer hurtigt op og danner et mikroskovklima for hovedtræerne) ved at have udspillet deres roller, og dermed kan man gå ind og tynde ud i dem. De skal fældes for at give hovedtræerne mere plads og dermed sikre en god vedkvalitet. Ved en tynding kan der endvidere laves spor og lysninger i skoven.

Den nye skov i 8. vækstsæson:

 
Du kan selv gå ind og fælde ammetræerne og bruge dem i fyret eller brændeovnen. Du kan også få os til at fælde dem og få det lavet til flis. Flisudbyttet fra en førstegangstynding kan oftest dække udgifterne til skovnings- og flismaskinerne.

Læs mere om at pleje din skov her...

 
Skovrejsningen fra skitse til år 8

Billede:
Skoven - Før
Billede:
Skoven - Skitse
Billede:
Skoven - Skovkort
Billede:
Skoven - 2. år
Billede:
Skoven - 4. år
Billede:
Skoven - 6. år
Billede:
Skoven - 8. år
   


 


 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker