Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Skovsti-sti

Stier, spang, hegn og information i naturen

Hegning udføres ofte for at sikre, at et område kan afgræsses. Græsning er en god måde til at sikre, at et område holdes som åben eng, overdrev el.lign.

 

I områder, der er offentligt tilgængelige, skal der være låger, så publikum kan komme ind og ud. Ved konstruktion af lågerne bør man tænke på, at de skal lukke automatisk, så dyrene ikke løber ud. 
  

I mange naturområder veksler arealerne mellem tørre og våde eller periodevis oversvømmede områder. For at publikum på en natursti skal kunne færdes i hele området, kan det være nødvendigt at lave nogle tiltag som spange og broer for at kunne slutte et stisystem eller trampesti sammen i en hensigtsmæssig rute.
 

I områder, hvor bunden kun periodevis er blød, kan udlægning af flis være en løsning på opgaven med at skabe en gangbar sti.

 

Informationsskilte og standere
Information og formidling er på mange naturarealer en vigtig del af helheden. Herved sikres, at publikum får en kort information om oplevelsesmulighederne og er informeret om reglerne for området.

 

Oversigtskort fra Bringstrup skov


Oversigtskort fra Bringstrup Skov.

 

 

 

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Sprang
Bro over vådområde.
Låge med hældning
Lågen på billedet har en svag hældning, der gør, at den lukker, når man giver slip på den.
Flissti i ung skov
Flissti i 10-årig skovrejsning.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker