Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Tilskud

Tilskuds-/medfinansierings-muligheder

Mange projekter vedrørende naturpleje, genopretning og restaurering er mulige at få medfinansieret via tilskud fra diverse puljer, fonde mv. De forskellige puljer henvender sig ofte til udvalgte typer ansøgere såsom kommuner, private, organisationer m.fl. Der er forskellige krav til de ansøgninger, der skal udarbejdes, afhængigt af hvad det konkrete projekt omhandler, og af hos hvem der søges. Udpegningen af arealet og beliggenheden spiller en stor rolle i forbindelse med mulighederne for at opnå tilskud.

 

Mulighederne varierer i de enkelte kommuner og kræver en konsulent med kendskab til de lokale støttemuligheder.
 

Vores konsulenter er veluddannede og altid opdaterede på, hvilke puljer der vil være relevante at søge, afhængig af hvilken opgave, der skal løses. Tilskudsmulighederne varierer løbende, og selvom der ikke umiddelbart kan opnås tilskud til et givet projekt, kan muligheden opstå senere, hvorfor information om ens tanker med et givent areal/projekt med fordel kan deles med konsulenten.
 

Det er altid en fordel at involvere HedeDanmark tidligt i dit projekt, for herved er det ofte muligt at tilpasse udformningen på projektet, således at der kan opnås tilskud. Tilskuddets størrelse er på typisk 50 - 75 % og nogle gange helt op til 100 % af udgifterne afhængigt af, hvad projektet indeholder og hvilke puljer, der er tilgængelige.
 

Din lokale Natur og Vand-konsulent vil gerne stå for at udarbejde ansøgningen, således at alle regler overholdes, og mulighederne for at opnå tilskud optimeres.

Udgifter, som kan være tilskudsberettigede, kan eksempelvis være:

  • Vandløbsrestaurering
  • Søer/vandhuller
  • Rydninger af træopvækst på fx overdrev, enge, moser og heder
  • Hegning i forbindelse med afgræsning
  • Friluftsaktiviteter
  • Naturplaner
  • Etablering af vådområder
  • Grønne partnerskaber
  • Pleje af græs- og naturarealer

 

Kontakt din lokale Natur og Vand-konsulent og få oplyst, hvilke muligheder du/I har for medfinansiering. Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak om en mulig løsning og høre om vores erfaringer.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


”Kommunen har overtaget en del af pleje- og vedligeholdelsespligten fra det tidligere amt, og derfor skulle vi have ryddet omkring områdets gravhøje og dysser. HedeDanmark så imidlertid flere muligheder for at søge støttemidler til at gøre noget mere ved området, og det kunne vi jo kun være interesserede i, da Eskebjerg Vesterlyng har stor naturværdi på grund af sin sjældne fauna.”

 

Michael Torp, biolog

Kalundborg Kommune

Følg HedeDanmark på de sociale medier

Se bl.a. billeder, video og nyt fra det grønne område.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker