Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
DSC_1483

Tynding af læhegnet styrker væksten og sikrer vand og nærringsstoffer

I de første år efter plantningen af træer og buske er ukrudtsbekæmpelse den vigtigste pleje. 

Selv små mængder ukrudt i det nye, levende hegn vil forbruge både vand og vigtige næringsstoffer. Dermed reduceres væksten i læhegnet.
 

Især i perioder med ingen eller lille nedbør er det meget vigtigt, at træerne ikke skal konkurrere om vandet.
 

Med HedeDanmarks konceptløsning er du sikret, at der foretages nødvendig renholdelse og efterplantning. 
 

Efter de første 3 vækstsæsoner er beplantningerne som regel så tætte og kraftige, at ukrudtet ikke har nogen betydning. Herefter vil der kun være behov for udtynding og beskæring.

Udtynding:

Beplantninger sammensættes ofte af mange forskellige arter.

For at sikre en hensigtsmæssig udvikling af alle arter er det nødvendigt at foretage udtynding med 5–15 års mellemrum afhængig af væksten.


Manuel tynding og beskæring med motorsav er aktuel ved første gennemgang, når hegnet er 6-8 år gammel. Herefter vil tynding kunne foretages mest med maskine, og de fældede træer kan udnyttes til fyringsflis.

 

Maskinel udtynding udføres typisk i ældre læhegn og småskove, hvor udtynding ikke er blevet udført rettidigt. Træerne fældes med maskine og flishugges efterfølgende.
 

HedeDanmark aftager flisen og sælger den videre til kraftvarmeværkerne. Alt efter mængde kan der i visse tilfælde blive nettoprovenu til ejer.
 

Udførelse skal helst ske lige efter høst eller i vintermånederne med frostperioder. Det er vigtigt at vælge det rigtige tidspunkt for at undgå skader på veje og marker forårsaget af kørsel med tunge maskiner.

Sidebeskæring:

Efterhånden som plantninger vokser til, vil alle træerne forsøge at få mest mulig plads og lys ved at vokse i højden og bredden. Træernes kroner vil gøre hegnet bredest for oven og dermed skygge for hegnets underetage af buske.
 

Med en sidebeskæring sikres, at hegnet ikke breder sig ud over vej eller tilstødende mark. Når de udhængende grene fjernes, skaber man lys, plads og vækstmuligheder til buskene og til træernes lavtsiddende grene. På den måde sikres hegnet en passende tæthed i alle "etager". Sidebeskæring udføres lettest med en traktormonteret klipper.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker