Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Vandløb

Vandløbsrestaurering og -regulering

HedeDanmark har stor erfaring inden for vandløbsrestaurering.

Vandløbsrestaurering er et begreb, der dækker over en bred vifte af tiltag, der kan laves for at skabe forbedrede forhold for vandmiljøet, for fisk eller vandløbsfaunaen i vandløbene.

 

Projekterne kan eksempelvis være at skabe forbedrede fysiske forhold i vandløbene ved at genslynge vandløb, udlægge sten, hindre sandudvaskning/-transport. Andre projekter kan være at etablere gydebanker med gydegrus for at skabe bedre ynglemuligheder for fiskene.


Billede:

Overkørsel-vandløb---03

Billede:

Overkørsel-vandløb---04

Billede:

Overkørsel-vandløb---05

Billede:

Overkørsel-vandløb---06

Billede:

Overkørsel-vandløb---07

Billede:

Overkørsel vandløb - 01

Billede:

Overkørsel-vandløb---02

Billeder fra Assens, hvor en kreativ løsning har skab et flot resultat ved genopretning af en nedstyrtet overkørsel. Læs mere om opgaven.

Faunapassageprojekter drejer sig om at sikre, at der er fri passage gennem vandløbene for vandløbsfaunaen, både for vandrende fisk, insekter og dyr. Det kan være mindre spærringer som styrt ved røroverkørsler eller større styrt som stemmeværk, mølleopstemninger eller dambrugsopstemninger, som alle kan hindre faunapassage. Desuden kan rørlægninger også fungere som faunaspærring. Faunaspærringerne kan enten fjernes, eller der kan laves løsninger som eksempelvis omløb. 

Som entreprenør kan HedeDanmark bl.a. tilbyde udførelse af følgende ydelser inden for vandløbsrestaurering:

  • Genslyngning af vandløb
  • Udlægning af skjule-/bundsten
  • Etablering af gydebanker
  • Åbning af rørlagte vandløb
  • Fjernelse af faunaspærringer
  • Udligning af styrt
  • Etablering af omløb
  • Etablering af okkersøer/-bassiner
  • Plantning af rødel langs vandløb
  • Etablering af hensigtsmæssige vandingssteder til kreaturer

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


kreatur-bro-vandløbsrestaurering
Kreaturbro/traktoroverkørsel etableret i forbindelse med vandløbsrestaurering.

Se restaurering af Skærum Å udført af HedeDanmark

Bestil håndbog om vandløbsplanter
HedeDanmark har udgivet en håndbog om vandløbsplanter.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker