Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
vandløbsvedligeholdelse-grødeskæring

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelse er et begreb, der bruges om arbejdet, for at vandløbet kan opfylde regulativet for det enkelte vandløb.

 

Vandløbsregulativet og vandløbsloven fastsætter nogle afvandingskrav til vandløbet, som ofte opfyldes ved at skære grøden i vandløbet. Tidens gang har medført, at krav til miljø og natur gradvist er blevet mere og mere dominerende i vandløbene, og derfor udføres der mange steder miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.
 

HedeDanmark har fokus på, at de øgede krav til et alsidigt dyre- og planteliv i og langs vandløbene kræver en skånsom/miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse. I samarbejde med kommunerne findes gode og optimale løsninger på vedligeholdelsen, så både afvandingsinteresser og naturen tilgodeses.
 

En række kommuner landet over har valgt at lade HedeDanmark stå for vandløbsvedligeholdelsen. Med opgaver i flere tusinde kilometer vandløb kan vi opretholde et højt kompetenceniveau og samtidig sikre rationel udnyttelse af vores mandskabs- og maskinløsninger. Det gør, at vi både kan levere fleksible løsninger og høj kvalitet, ligesom vi sikrer kunderne en god økonomi i vandløbsvedligeholdelsen.
 

Vi ved, at forskellige kunder har forskellige behov til vandløbsvedligeholdelsen. Derfor har vi udviklet alternative samarbejdsmetoder, så vi kan tilbyde fleksible og kundetilpassede løsninger.
 

Åmandsuddannelse:
HedeDanmark beskæftiger mange åmænd fordelt over hele landet. Viden er et vigtigt redskab for vores arbejde med vandløbsvedligeholdelse. Derfor har vi vores egen åmandsuddannelse. 

Åmandsuddannelsen består af både praktiske og teoretiske kurser, hvor forskellige emner gennemgås. Fx kan nævnes:

  • Grundlæggende vandløbsøkologi
  • Lovgivning og regulativer mv.
  • Vandløbsmyndighedens hverdag
  • Dokumentation og kvalitetssikring
  • Muligheder for fysiske forbedringer
  • Teknikker til grødeskæring
  • Erfaringsudveksling

 

Ved kurserne underviser HedeDanmarks egne fagfolk. Herudover er der altid inviteret fagfolk udefra. Sideløbende med åmandsuddannelsen holdes temadage med erfaringsudveksling og videndeling blandt HedeDanmarks driftsledere, der er ansvarlige for udførelse af vandløbsvedligeholdelsen.

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


Film om vandløbsvedligeholdelse
I en video optaget med en flyvende drone kan du se vandløbsvedligeholdelse fra oven.
vandløbsvedligeholdelse-x800
Bestil håndbog om vandløbsplanter
HedeDanmark har udgivet en håndbog om vandløbsplanter.

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker