Landskab
Plantning
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
NR9K2180050923

Vildtremiser og levende hegn

Vildtremiser skaber først og fremmest dækningsmuligheder i det åbne land. Derudover vil planterne med deres frugter og bær give føde til en lang række vildtarter.


Der er flere særdeles attraktive tilskudsmuligheder, både hvad angår etablering af beplantninger og efterfølgende pleje, og i bestemte tilfælde indkomstkompensation for det areal, der beplantes.  

Nedenstående er eksempler på relevante overvejelser, som HedeDanmark rådgiver i, inden vildtremisen eller det levende hegn etableres:

 • Hvilke vildtarter skal beplantningen tilgodese og dermed, hvilken funktion skal beplantningen have?
 • Skal beplantningen være et levende hegn eller en vildtremise?
 • Hvor og hvornår skal man plante? Er der nogle områder, der naturligt fungerer som ledelinier og ”trædesten” for vildtet, og som dermed skal tænkes ind i en større sammenhæng?
 • Hvilke regler gælder? Er der steder, hvor plantning ikke må ske, og kan man få tilladelse, selvom lovgivningen umiddelbart forbyder beplantning?
 • Hvad skal man plante? Hvilke træarter passer til den givne lokalitet – her tænkes på jordbunden og klimatiske forhold?
 • Er der tilskudsmuligheder?
 • Hvordan etableres beplantninger? Skal der ske jordbehandling? Hvordan planter man? Skal der renholdes?
 • Hvordan skal beplantninger plejes?


Etablering af en vildtremise kan have flere formål. Det kan være et ønske om bredt set at tilgodese vildtet i det åbne land, som medvirker til at skabe en velfungerende biotop for markens vildt. Eller at give gode jagtmuligheder, hvor plantningen giver god dækning for fasaner og derved fungerer som en såt – et afgrænset område på terrænet, der afdrives for vildt under jagtafholdelse. 


Fra ide til handling
HedeDanmark tilbyder total- eller delentreprise for etablering og pleje af vildtremiser. Dette gælder:

 • Udarbejdelse af planteplan og total budget eller delbudget for plantningsprojektet  
 • Projektstyring, herunder indhentelse af fornødne tilladelser
 • Jordbehandling
 • Plantning
 • Efterfølgende pleje

Find nærmeste HedeDanmark kontaktperson


 Jagt_fugl.jpg
Jagt_laebaelte
Læbælte

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker