Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /

HedeDanmarks ydelser – vi løser alle jeres grønne opgaver

HedeDanmark udfører alle typer af grønne opgaver. Derfor kan vi typisk tilbyde kommuner, skovejere, landmænd, ejendomsselskaber, virksomheder, forsyningsselskaber, juletræsdyrkere og mange andre at samle flere af deres aftaler hos os. Vælg en ydelse herunder og læs mere.

 

Facility service – grøn pleje og vintertjeneste

Grøn-pleje-60

Græsslåning, beplantning, renhold, ukrudtsbekæmpelse.

Ejendomsservice-60

Pleje af udendørsarealer for ejendomsselskaber. 

Valamark-grøn-pleje-60

Grøn pleje og anlægsarbejde i Sverige.

Vejservice-60

Vejtilsyn, snerydning, saltning, klipning, affaldsindsamling mv.

Kommunale-driftsopgaver-60

Drift og pleje af udendørsarealer for kommuner.

 
Vintertjeneste-60

Saltning og snerydning med døgnbemandet vagtordning.

Greenkeeping-60

Pleje af golfbaner med plejeplan, ressourcestyring mv.

Skadedyr-60

Bekæmpelse til virksomheder og boligselskaber m/u gift

Skovforvaltning og skovinvestering

skovforvaltning-60

Skovdrift og rådgivning.
Bestil en gratis gennemgang.

Skovpleje-60

Pleje af bevoksninger, åbne arealer, skovveje mv.

Skovcertificering-60

Bliv certificeret for bæredygtig, lønsom drift mv.

Skovning-60

Tynding eller afdrift ved manuel- eller maskinskovning.

Jagt-og-vildt-60

Skovdrift med fokus på gode betingelser for vildtet.

Fordelsprogram-60

Årlig skovgennemgang, adgang til skovportal, rådgivning mv.

Handel-med-skove-baltikum-60

Salg og forvaltning af skovejendomme i Baltikum.

Handel med råtræ og flis

Køb og salg af råtræ i Danmark m. fokus på kvalitet og logistik.
 

Handel med træflis i Danmark til bl.a. kraftvarmeværker.
 

Køb og salg af råtræ og flis til bl.a. Tyskland. 

Plantning og landskabsudvikling

Skovrejsning-60

Plantning, pleje og udvikling af ny skov i landskabet.

Rydning-og-træbeskæring-60

Rydning og beskæring ved byggeri, anlæg mv.

Læplantning-60

Plantning af levende hegn med eller uden tilskud.

Vildt-og-jagt-i-landskabet-60

Plantning af vildtremisser, vildtstriber, vildtagre mv.

Naturpleje og -genopretning

Naturpleje-60

Pleje af moser, heder, overdrev, og strandenge mv.

Søer-og-regnvandsbassiner-60

Nygravning el. oprensning af søer, vandhuller, okkersøer mv.

Naturgenopretning-60

Genslyngning af vandløb, gen-opretning af heder mv.

Træfældning-og-rydning---60

Små og store beskærings-, skovnings- og rydningsopgaver.

Vandløb-60

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb, grødeskæring mv.

Publikum-60

Broer, stier, spange, hegn, vandingssteder, shelters mv.

Kystsikring-60

Kyst- og klimasikring for private og det offentlige.

iot-60

Få nøjagtige målinger af adfærd, vandstand, temperatur mv.

Juletræsproduktion og frø

skovudstyr-2-60

Udstyr til produktion af juletræer, brug i skoven mv.

Juletræer-og-pyntegrønt-60

Rådgivning i dyrkning af juletræer og pyntegrønt.

Eksport af juletræer-60

Juletræer / pyntegrønt til det internationale marked.

skovfrø-60

Frø til produktion af buske og træer, juletræsproduktion mv.

Nyanlæg og renovering

Nyanlæg-skag-60

Alt fra små opgaver til store. komplicerede entrepriser.

legelandskaber-60

Haver og anlæg til skoler, plejehjem, institutioner mv.

Genanvendelse af organiske restprodukter

Virksomheder-restprodukter-60

Miljørigtig genanvendelse af organiske restprodukter.

Biogasanlaeg-restprodukter-60

Nyttiggørelse af organiske restprodukter til biogas.

SE afdeling for genanvendelse af restprodukter.
 

Produkter til landbruget

Foder-landmænd-60

Alternative fodermidler til bl.a. kvæg, svin og heste.

Gødning-alternativ-60

Billige og godkendte alternative gødningskilder.


 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker