/Files/Images/hendriksholm-skole-anlæg-1500.jpg

HENDRIKSHOLM SKOLE

Fakta

Kunde
Rødovre Kommune
Rådgiver
Thing Brandt Landskab Aps
Sted
Rødovre
Form
Hovedentreprise
Sum
3.000.000 kr.
Størrelse
2.000 m²
Periode
2016

Kort beskrivelse

Renovering af udearealer på Hendriksholm Skole i Rødovre.

Projektet er opdelt i Område C1 mod nord og område C2 mod syd. Område C1 er et opholdshjørne med indgangsparti, en have med bede og træer samt et mindre trappe-/rampeanlæg. Der udføres terrænregulering, belægninger, inventar og beplantning. Område C2 er en aktivitetsplads med ny multibane, asfaltbakker og forskelligt inventar til ophold og bevægelse samt etablering af afvandingsgrøft. Der udføres terrænregulering, supplerende asfaltarbejder, ny gummibelægning, opstribning og beplantning.

Alle arbejderne blev udført i skoletiden under særlig hensyntagen til eleverne på skolen.

Bygherreudtalelse:

”Sidst jeg talte i telefon med Pia Hertz, havde hun lige været til et økonomimøde i forvaltningen. Her var Skælskør Anlægsgartnere blevet omtalt i meget rosende vendinger: I var søde, arbejdsomme og løsningsorienterede og overholdt altid alle aftaler. Og det var hele vejen rundt i forvaltningen, at de havde samme positive erfaringer med SKAG. Hun anbefalede at bruge SKAG til andre opgaver i kommunen,” Janne Klinkby, Landskabsarkitekt MDL, Thing Brandt Landskab Aps.

Entreprisen indeholder følgende arbejder: Rydning, jordarbejde, asfaltarbejde, belægninger, inventar, beplantning, gummibelægning, vejmarkering, trappe inkl. vanger, kloakarbejder, kanter af stål og beton.