/Files/Images/Kastrup-havn-skib-1500.jpg

KASTRUP HAVN

Fakta

Kunde
Tårnby Kommune
Rådgiver
Opland Landskab
Sted
Kastrup
Form
Hovedentreprise
Sum
9.400.000 kr.
Størrelse
30.000 m2
Periode
2015 - 2016

Kort beskrivelse

På Kastrup Havn skal det regnvand, der falder på tage og befæstede arealer separeres, så det ikke ender i kloakken. Regnvandet fra tagflader og de ikke-trafikerede områder kan bruges til at vande havnepromenadens træer og planter eller ledes ud i havet.

Vandet løber i åbne render og er synligt hele vejen ud i havnen. Spildevandet fra bygningerne langs havnen håndteres i nyt og separat kloaksystem.

Det omfattende arbejde udføres på 3 måneder, mens havnen er i brug.