/Files/Images/Kongens_Mose_luftfoto_hoejmose_1500x900.jpg

KONGENS MOSE – GENETABLERING AF HØJMOSE

Fakta

Kunde
Tønder Kommune
Rådgiver
Bangsgaard og Paludan
Sted
Løgumkloster
Form
Totalentreprise
Sum
-
Størrelse
-
Periode
Efterår 2020

Kort beskrivelse

HedeDanmark har til opgave at forbedre naturtilstanden i Kongens Mose ved bedst muligt at sikre og udvide arealet med habitatnaturtypen aktiv højmose. Forbedringen af naturtilstanden vil primært ske gennem en øgning af vandstanden samt ved rydninger af vedplanter. Arbejdet er udført både manuelt og med specialudstyr af respekt for den sårbare natur. Her er tale om et EU-Life-projekt.

Projektets hovedmængder:

  • Rydning af cirka 23 ha blandet bevoksning
  • Etablering af afskærende grøfter samt blokering af interne grøfter og dræn
  • Terrænreguleringer og hævninger af eksisterende afløbsrør
  • Blokering af rørbroer
  • Etablering af vadesteder, træstem og hovedafløbsstem