/Files/Images/Smaastenskrog_stormflodsdige_1500x900.jpg

SMÅSTENSKROG – ETABLERING AF STORMFLODSDIGE OG NYE VANDLØB

Fakta

Kunde
Odense Kommune
Rådgiver
Rambøll
Sted
Småstenskrog, Seden
Form
Hovedentreprise
Sum
-
Størrelse
-
Periode
August - november 2020

Kort beskrivelse

HedeDanmark har etableret nyt stormflodsdige, nye vandløb, paddeskrab og et mindre stisystem ved Småstenskrog ved Odense Fjord.

Det nye stormflodsdige placeres længere indlands og erstatter et eksisterende lavt kystdige. På den måde skabes der et stort strandengsområde, der ofte vil blive oversvømmet, samtidig med at der opnås en bedre højvandssikring af de bagvedliggende beboelsesområder og landbrugsarealer.

Projektets hovedmængder:

  • Etablering af 1,3 km nyt stormflodsdige med en samlet håndteret jordmængde på 22.000 m3
  • Udgravning af 1 km nyt vandløbstracé, hvoraf 250 meter er gennem blødbundsarealer
  • Etablering af slusebygværk og kontraklapper
  • Etablering af paddeskrab med et samlet areal på 6.000 m2