/Files/Images/Sunddraget_maskiner_mark_1500x900.jpg

SUNDDRAGET – KYSTBESKYTTELSE MED HØFDER OG DIGER

Fakta

Kunde
Struer Kommune
Rådgiver
Kyst-Havneviden
Sted
Thyholm
Form
Hovedentreprise
Sum
-
Størrelse
-
Periode
Januar - oktober 2020

Kort beskrivelse

HedeDanmark har kystbeskyttet Sunddraget på Thyholm ved etablering af høfder og diger. Arbejdet med kystsikringen omkring Sunddraget blev opdelt i to etaper, som samlet set skal sikre stranden og det lavtliggende område med sommerhuse mod vandmasserne. 

Første etape er etableringen af ni stenhøfder, som beskytter kysten mod erosion og sikrer, at der fortsat også vil være en sandstrand i området. 

Anden etape er etableringen af jorddiget, der skal skærme grundejernes ejendom mod højvande. Jorddiget består af en kerne af fed ler fra jorddepoter og grusgrave i området. Leret graves 0,5-1,5 meter ned på den 1,3 km lange strækning og bliver komprimeret, så det er helt vandtæt. Diget dækkes af muld og sås til med græs.

Projektets hovedmængder:

  • Levering af ca. 5.500 tons sten
  • Transporteret langs stranden
  • Indbygning af sten på underliggende fiberdug
  • Levering af ca. 6.000 m3 lerholdigt jord