Digital Ejendomsservice med droneopmåling – spar penge ved at optimere jeres drift og planlægning

Få et komplet overblik over alle bygningsskader på tagsten og tagrender eller opdag alvorlige konstruktionsfejl på tag og belægninger, før de skaber dyre skader på jeres ejendom. Bestil et uforpligtende tilbud eller en demo på Digital Ejendomsservice.

Her på siden kan du læse om:

Digital Ejendomsservice anvender droneteknologi, specialudviklede digitale platforme samt bygningsingeniører med mange års erfaring for at tilbyde jer et lettilgængeligt, billigt og grundigt indblik i jeres bygninger og arealer. Med Digital Ejendomsservice kan I typisk både effektivisere jeres drift og spare penge på dyre bygnings- og arealskader eller unødvendige renoveringer.

Sådan fungerer Digital Ejendomsservice (standardaftale):

 • 1. En droneflyvning registrerer alle jeres elementer og bygningsdele
 • 2. Bygningsingeniører gennemfører en grundig analyse af droneoptagelserne
 • 3. I vores digitale løsning kan I nu se og vedligeholde: arealopgørelse på grundkortet, detaljeret tagregistrering, elementregistrering, termiske kort over jeres bygninger (tilkøb), overfladekort til effektiv klimasikring, 3D-model over jeres bygninger

Hvilke registreringer udfører Digital Ejendomsservice?

Digital Ejendomsservice centraliserer, ajourfører og digitaliserer jeres ejendomsdata i et samlet og lettilgængeligt overblik på internettet. Med data fra droneflyvninger med arealopmålinger giver den dynamiske platform jer de bedste muligheder for analyse, dokumentation og planlægning af jeres drift 5, 10 eller helt op til 20 år frem.

I platformen får I bl.a. adgang til:

Grundkortet med arealopgørelse
Dronen sikrer en effektiv og præcis arealopgørelse til arealforvaltning og drift.
Tagregistrering
Effektiv og præcis tagkortlægning og taginspektion med drone er grundlag for tilstandsvurderinger.
Elementregistrering
Præcis registrering af parkeringspladser, lygtepæle, specialbyggede elementer mv. er nemt med en droneoverflyvning.
3D-model
3D-model i flot kvalitet med mulighed for visualisering af tilbygninger. Kan anvendes som grundlag for skitsering af tilbygninger mv.
Overfladekort
Højdemodelskort med præcisionsopmåling er grundlag for arealvurderinger og klimasikring. Kan benyttes til beregning af strømningsveje mv. og leveres med "bluespot" strømningsveje. 
Termisk kortlægning
Dronens termiske billeder i høj kvalitet er grundlag for tilstandsvurderinger og kan benyttes til korrigering af budget og investeringer.
OBS: ikke en del af standardleverancen.

Hvad kan vi spare med Digital Ejendomsservice?

Et komplet, digitalt overblik over ressource- og driftsstyringen af jeres arealer og bygninger med Digital Ejendomsservice effektiviserer og standardiserer jeres drift. I mange tilfælde vil Digital Ejendomsservice både understøtte og optimere jeres bygningsgennemgange, markvandringer og andre arealopmålinger samt give jer digital afrapportering og besparelser på vedligehold af jeres elementer.

Den grundige droneopmåling med analyse af bygninger og arealer viser dog i mange tilfælde også et eller flere uforudsete forhold, der gennem rettidig planlægning kan medføre store besparelser på kortere eller længere sigt.

Eksempler på resultater af bygnings- og arealgennemgang: 

Analysen viser Konsekvens/risiko
Skader på tagsten  Vandskader – skimmelsvamp og alvorlige skader på tagkonstruktion mv.
Skader på tagrender  Fugtskader på bygningsdele.
Utilstrækkelig taghældning Vandskader – skimmelsvamp og alvorlige skader på tagkonstruktion mv.
Fejl på belægningshældning
– ingen afledning af overfladevand 
Vandskader på materiel og bygningsdele – oversvømmelse.
Stor variation i elementer/typer  Merudgift ved dyre indkøbsprocesser.
Fejlberegning af græsarealer  Merudgift ved upræcis tilbudsgivning på ejendomsservice.
Ingen tagskader Besparelser ved udsættelse af planlagt tagskifte.

Hvad koster Digital Ejendomsservice?

Digital Ejendomsservice tilbydes i en løsning, hvor prisen bl.a. beregnes på baggrund af arealstørrelse, bygningsstørrelse, antal lokationer mv. Derudover kan det i mange tilfælde kombineres med en almindelig ejendomsserviceaftale på attraktive vilkår.

Prisen på Digital Ejendomsservice er faldet i løbet af de seneste år pga. en øget tilgængelighed af droner, der kan levere høj datakvalitet. Bestil et uforpligtende tilbud på Digital Ejendomsservice eller kontakt os for at få en snak om jeres behov. 

Hvem ejer vores data?

I bevarer fuldt ejerskab over alt data om jeres bygninger og arealer, som med en aftale om Digital Ejendomsservice er omfattet af en fortrolighedsaftale med HedeDanmark. Data opbevares i en sikret løsning, der forhindrer, at andre kan få adgang til jeres data. Ønsker I at flytte jeres data eller anvende den i andre platforme, er det muligt at eksportere alt jeres data eller dele den med jeres afdelinger, rådgiver, håndværkere mv. 

Hvilke digitale platforme anvender I?

Digital Ejendomsservice tilbydes igennem Cloud-baserede specialbyggede platforme, der kan afvikles på langt de fleste digitale enheder (computere, tablets og telefoner). Digital Ejendomsservice kræver - udover selve leveranceprisen - hverken licenser eller installationer og kan anvendes alle steder i jeres organisation.

En aftale om Digital Ejendomsservice indeholder desuden:

 • 1. Instruktion og vejledning i brug af de digitale platforme
 • 2. Support ved fejl og mangler
 • 3. Løbende videreudvikling og opdatering 

Vi tilbyder primært Digital Ejendomsservice til:

 • Små og mellemstore virksomheder
 • Større virksomheder og butikskæder
 • Den almene boligsektor, boligselskaber og boligforeninger
 • Ejendomsinvestorer, ejendomsudviklere og lignende
 • Kommuner og forsyningsvirksomheder

Er I ikke en del af ovenstående kategorier? Kontakt os for at få afdækket evt. muligheder. 

Del denne

Brug for mere information?

Peter Holberg
Peter Holberg

Key Account Manager

T: +4524758570


Peter Fjordside Linde
Peter Fjordside Linde

Projektleder

T: 61 68 84 63


Udfyld formularen og bliv kontaktet for en uforpligtende snak om jeres behov (typisk via telefon).