Digital Ejendomsservice

Få digitalisering af arealer, belægninger, bygningsflader, vinterkort og kloakledninger, som du ejer, ajourfører, bearbejder og kontrollerer. Så har du et stærkt grundlag til udbud/licitation og kan lave benchmarking. Få et digitalt overblik til optimering af arealer og effektiviser jeres forretning. 

Det får du med digitalisering af arealer

 • Registrering af:
  - Udearealer og elementer fx græs, belægning, hæk og biodiversitetsområder
  - Kloaksystemer med mulighed for anslået levetiv og omkostninger til udskiftning
  - Facader og tag
 • Adgang til registrerede arealer, elementer mv.:
  - Se og ajourfør data selv eller med hjælp fra HedeDanmark
  - Se aktuelle mængder fx m2 belægning, græs mv.
  - Mulighed for integration med dit eget system fx NTIFM, EG Bolig eller UNIK

Digital ejendomsservice fordele

Få fuldt overblik over din ejendoms udearealer fx grønne arealer, belægninger, kloak, tagflader og vintertjeneste via internettet.

 • Elementer og mængder fx typer og m2

 • Overblik over hvor og hvordan der skal klippes af hække, græs mv.

 • Understøttelse af nem planlægning og optimering af dine ejedomme, også hvis dine ejedomme ligger spredt i landet

 • Du har selv kontrollen over dine data og kan foretage ændringer

 • Data kan nemt stilles til rådighed for andre brugere og IT-systemer

 • Mulighed for adgang til 3D model/værktøj via billeder fra droneoptagelse

 • Du kan få support fra HedeDanmark efter behov

Totalløsning fra HedeDanmark

HedeDanmark tilbyder at etablere, passe og pleje dine udearealer året rundt. Her er digitalisering af arealer og elementer en del af løsningen, som vi bruger til opgavestyring i vores driftstyringsværktøj. Vores værktøj gør det lettere at lave en optimering af arealer. 

Med en totalløsning fra HedeDanmark får I overblik og klar sammenhæng mellem praktisk opgaveløsning, en digitalisering af arealer og elementer ud fra de mængder, der er på jeres ejendom.

Hent flyer om digitalisering af udearealer her.

Eksempler på digitalisering af arealer

Vi bruger selv samme løsning, som vi tilbyder vores kunder til arealopmåling på kort og optimering af arealer. Her vises HedeDanmarks hovedsæde, Klostermarken 12 i Viborg.

arealopmåling på kort
 • Optegning af fx græs, bede, træer, bygninger og belægninger

 • Overblik over mængder

 • Forskellige visninger efter behov

 • Udskriv PDF med ønskede oplysninger

 • Data kan nemt stilles til rådighed for andre systemer

Du kan nemt ændre dine data via en browser

 • Droneoptagelse giver et unikt overblik over ejendommen fx med få centimeters nøjagtighed

 • Adgang til billeder fra dronen via velafprøvet IT-system (DroneDeploy)

 • Visning af ejendommen tredimensionel – 3D

Årlige droneflyvninger kan give vigtigt viden

Digitalisering af areal

FAQ

Få svar på de mest stillede spørgsmål omkring digital ejendomsservice.

Spørgsmål: Hvem ejer vores data?

Svar: I bevarer fuldt ejerskab over alt data om jeres bygninger og arealer, som med en aftale om digital ejendomsservice er omfattet af en fortrolighedsaftale med HedeDanmark. Data opbevares i en sikret løsning, der forhindrer, at andre kan få adgang til jeres data. Ønsker I at flytte jeres data eller anvende den i andre platforme, er det muligt at eksportere alt jeres data eller dele den med jeres afdelinger, rådgiver, håndværkere mv.