Foder

Reducér dine udgifter til foder med restprodukter fra fødevareproduktion. Se her, hvilke foderprodukter, HedeDanmark kan levere til dig.

Mask fra ølbrygning og kartoffelskræller fra chips-fabrikken. Det er bare nogle af de restprodukter, som er gode og billige alternativer til konventionelt dyrefoder. 

I HedeDanmark samarbejder vi med en række fødevarevirksomheder om at bringe restprodukter fra fabrikken og ud til landmænd. 

Hvis restproduktet, du ønsker, er til rådighed, kan vi via godkendte vognmænd levere inden for cirka en uge. Kontakt vores medarbejdere for nærmere information.

Hvorfor vælge alternative foderkilder?

Når du som landmand benytter restprodukter fra fødevareindustrien i din foderplan, bidrager du til en ansvarlig produktion, hvor så få ressourcer som muligt går tabt. HedeDanmark har specialiseret sig i at håndtere restprodukter fra bl.a. fødevareproduktion som både billige og næringsrige foderalternativer til landbruget.

Dyrenes foder skal sikre deres behov for næring og energi, så de kan vokse og producere. Mange landmænd blander selv foder og vælger de forskellige råvarer, der indgår i foderblandingerne. Her er restprodukter fra fødevareproduktion én af de råvarer, der kan indgå i hjemmeblandingen.

Fordele ved at bruge restprodukter fra fødevarer i foderplanen:

  • Lav pris: Prisen på foder afhænger af en lang række faktorer og varierer over tid. Du kan som husdyrproducent få nedbragt udgifterne til foder, hvis du supplerer traditionelt foder med restprodukter fra fødevareproduktion. 
  • Risikofrit: Du kan være tryg ved at bruge restprodukter som foder. Fødevarevirksomheder må kun bruge råvarer, der har været igennem en lang række strenge og veterinære godkendelsesprocedurer.
  • Ensartet kvalitet: Når du modtager restprodukter fra fødevarevirksomheder, modtager du som oftest foderalternativer af samme kvalitet fra gang til gang. 

 

Hvilket foder skal jeg vælge?

Det bedste alternative foder afhænger af, i hvilken del af landet du befinder dig, og hvilke dyr du har. Visse foderalternativer egner sig bedre til nogle dyr end til andre. F.eks. er frasorterede chips og snacks guf for slagtesvin. Derudover kan vi levere mask, citrus- og rodfrugtspulp samt kartoffelprodukter.
 

Produkt: Særligt egnet til: Leveres primært til: Periode:
Mask Kød- og malkekvæg Sjælland, Lolland, Falster, Fyn, Sønderjylland og Midtjylland Hele året
Kartoffelskræller Kød- og malkekvæg Nordfyn Hele året
Chips og snacks Slagtesvin Nordfyn Hele året

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere GMP-certificeret foder og ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne herunder for at se vores nyeste certifikater.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kasper Stefanek
Kasper Stefanek

Markedschef

T: 21 54 33 13


NB: Salgs- og markedsansvarlig (food-/pharmavirksomheder)

Erik Borup
Erik Borup

Projektleder

T: 21 62 48 05


NB: Projektledelse og landmandskontakt – hele landet

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).