Chips og snacks – alternativt energiboost til dine svin

Med overskudsrester fra Orkla-ejede KiMs kan du give dine slagtesvin et letfordøjeligt energitilskud med et højt næringsindhold.

Chips- og snackrester er kasserede rester fra produktionen af KiMs-produkter videre til svineproducenter. Chips og snacks er velegnede som energitilskud til slagtesvin. De er letfordøjelige og fungerer godt i vådfoder.

Som svineproducent giver det dig mulighed for at give dine svin en alternativ foderkilde med let-omsættelig energi. Kontakt vores medarbejder, så hjælper vi dig med at finde ud af, om du kan have gavn af at supplere din foderplan med chips- og snackrester.

Hvad består chips og snacks af - foderanalyse

Indhold Chips Snacks
Tørstof 98,7 % 97,4 %
Råaske 2,4 % 4,1 %
Råprotein 5,0 % 6,1 %
Råfedt 40,2 % 25,8 %
FEsv pr. 100 kg 236,6 % 199,8 %
FEso pr. 100 kg 228,4 % 192,6 %
EFOSi 95,0 % 98,6 %

Hvorfor vælge chips- og snackrester?

Undervejs i produktionen af chips og snacks bliver produkter sorteret fra, hvis de f.eks. ikke har den rette form, smag eller lignende. Resterne lever altså op til fødevaregodkendelse og er ikke blandet med andre produkter – men er alene kasseret på grund af specifikke overfladiske krav.

Du modtager derfor en foderkilde med et stabilt næringsindhold, hvor saltindholdet dog kan variere en smule – afhængigt af, hvornår i processen de kasserede chips og snacks er sorteret fra.

Levering af chips- og snackrester

Levering af chips- og snackrester

Da fabrikken ligger i Søndersø på Nordfyn, kan vi som hovedregel primært levere til landbrug placeret på Nordfyn og omegn. 

Der er begrænsede mængder af restprodukter til rådighed, og derfor er det nødvendigt at indgå en fast aftale, hvis vi skal kunne garantere leveringen.

Hvor meget foder skal jeg bruge?

Hvor stor en mængde rester fra chips- og snackproduktion, der skal bruges til netop din svinebestand, afhænger af en række faktorer – blandt andet hvilke andre råvarer, du benytter i din foderblanding. 

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere GMP-certificeret foder og ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne herunder for at se vores nyeste certifikater.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kasper Stefanek
Kasper Stefanek

Markedschef

T: 21 54 33 13


NB: Salgs- og markedsansvarlig (food-/pharmavirksomheder)

Erik Borup
Erik Borup

Projektleder

T: 21 62 48 05


NB: Projektledelse og landmandskontakt – hele landet