Kartoffelskræller – boost mælkeproduktion og fedtdannelse med skånsomme skræller

Med kartoffelskræller fra KiMs chips fabrik får du et kvægfoder med højt stivelsesindhold og lavt indhold af protein og NDF. Kartoffelstivelse nedbrydes langsomt i vommen sammenlignet med andre kornarter.

Under produktionen af kartoffelchip skal kartoflerne skrælles, og skrællerne bruges som foder til kvæg. Kartoffelskræller har stort set samme indhold som kartofler. Skrællerne har en række fodermæssige fordele, som du som kvægproducent på Nordfyn og omegn kan udnytte. Kontakt vores medarbejdere for yderligere information. 

Hvad er kartoffelskræller?

I forbindelse med chips produktionen på KiMs fabrik i Søndersø vaskes kartoflerne grundigt, inden de skrælles.

Eksempel på en foderanalyse

Indhold Resultat
Tørstof 19,7 %
Råaske 35 g/kg ts
Råprotein (N*6,25) 87 g/kg ts
aNDF  221 g/kg ts
AAT 91 g/kg ts
PBV -53 g/kg ts
NEL20 6,71 MJ/kg ts
Kg tørstof pr. Fe (NorNor) 1,11
Kg foder pr. Fe (NorFor) 5,41

Hvorfor vælge kartoffelskræller?

Kartoffelskræller fra chips produktion har en lang række foderegenskaber, der gør dem til et velegnet fodermiddel til malke- og kødkvæg. 
  • Skånsom stivelse: Kartoffelskræller har et højt indhold af stivelse, som vommens bakterier kun langsomt kan optage. Det gør skrællerne til en skånsom stivelseskilde. 
  • Nemme at håndtere: Kartoffelskrællerne skal lægges på fast, støbt underlag og er derfor nemme at håndtere. Skrællerne kan holde sig i omkring 2 uger – dog afhængigt af årstiden.

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere GMP-certificeret foder og ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne herunder for at se vores nyeste certifikater.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kasper Stefanek
Kasper Stefanek

Markedschef

T: 21 54 33 13


NB: Salgs- og markedsansvarlig (food-/pharmavirksomheder)

Erik Borup
Erik Borup

Projektleder

T: 21 62 48 05


NB: Projektledelse og landmandskontakt – hele landet