Gød med aske og dæk markens behov for kalium og fosfor

Med aske på dine marker får du en velafprøvet og billig gødningskilde. Den kan indgå i gødningsplanen på lige fod med både handels- og husdyrgødning.

Når kraftværker afbrænder halm og træ, omdannes en del af brændslet til aske. Asken kan med fordel bruges som en billig kilde til fosfor og kalium. I modsætning til de organiske produkter er der et meget lille indhold af kvælstof i asken, så aske belaster ikke din kvælstofkvote.

Gode grunde til at modtage aske:

  • Du reducerer dine gødningsudgifter markant
  • Du får tilført kalium, fosfor, magnesium samt en række mikronæringsstoffer
  • Du får asken leveret på marken
  • Du får en præcis deklaration af asken
  • Du kan sikre dig en stabil gødningsleverance i de kommende år
  • Aske øger ikke kravet til efterafgrøder

Aske kan bruges som gødning på alle arealer og udbringes på alle tidspunkter af året – også i flere år i træk, så længe reglerne i Bioaskebekendtgørelsen overholdes. 

Aske skal ikke indarbejdes i jorden, så længe der ikke dyrkes andet end korn- og frøafgrøder et halvt år efter, at marken har modtaget aske. 
 

Aske Mængde pr. ha
Mængde 1-8 tons
Fosfor 10-70 kg
Kalium, kg/ha 40-250 kg

Kan sammenlignes med handelsgødning

De seneste store landsforsøg med halmaske som gødning med fokus på kalium dækker over 3-årige forsøg i korn. 

Resultatet var, at en tildeling af halmaske havde samme effekt i dyrkningsåret og de to efterfølgende år som en årlig tildeling af handelsgødning (kaliumchlorid). Halmaske kan altså direkte sammenlignes med handelsgødning.

Samtidig er risikoen for, at aske giver strukturskader på din jord væsentligt mindre, end når du modtager gylle. Aske udbringes ofte på stubjord lige efter høst, hvor jorden er tør og ikke pakker. Asken kan også blive udbragt i afgrøden. Aske kan udbringes året rundt, så længe det ikke er på arealer, hvor der er risiko for afstrømning til søer, dræn og vandløb – for eksempel ved store regnskyl.

Erfaren samarbejdspartner

HedeDanmark har stor erfaring med håndtering af restprodukter til jordbruget, herunder eksempelvis biogødning (spildevandsslam).

Vi kan derfor sikre dig en nem og sikker levering af asken. Vi sørger naturligvis også for al den lovpligtige papirdokumentation, og du kan være sikker på, at alle love og regler er overholdt. 

Halmaske skal overdækkes, med mindre asken udspredes kort tid efter modtagelsen. 

Del denne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Brian Ronald Hansen
Brian Ronald Hansen

Projektleder

T: 21 61 30 12


NB: Projektledelse og landmandskontakt - Sjælland

Christian Rydahl
Christian Rydahl

Projektleder

T: 40 31 94 10


NB: Projektledelse og landmandskontakt - Midtjylland TASP - hele landet

Kristian Birkmose
Kristian Birkmose

Projektleder

T: 40 16 61 72


NB: Projektledelse og landmandskontakt - Syddanmark