Fertigro® – værdifuld gødning til dine marker

Fertigro® er et gennemtestet gødningsprodukt med et højt indhold af kvælstof og svovl og kan erstatte traditionel handelsgødning. HedeDanmark sikrer god kvalitet og sørger for papirarbejdet.

Fertigro® er et restprodukt fra produktionen af det blodfortyndende middel Heparin, og det er gennem de seneste 25 år blevet genanvendt som gødning i landbruget.

Fertigro® er et organisk gødningsprodukt med et højt indhold af kvælstof og svovl samt en mindre mængde fosfor og kalium. Næringsstofferne frigives relativt hurtigt i jorden efter udbringning, og der kan således opnås en rigtig fin udnyttelse i udbringningsåret. Fertigro® kan derfor erstatte traditionel handelsgødning, hvorved gødningsomkostningerne reduceres. Kvælstoffet skal lovgivningsmæssigt udnyttes med 40 %.
 

Måle-parameter Indhold, % af ts. Indhold, kg pr. ton produkt  Indhold ved 10 t/ha 
Tørstof 200 2 t/ha
Kvælstof 5 11 110 kg/ha
Fosfor 0,7 1,2 12 kg/ha
Kalium 0,7 1,5 15 kg/ha
Svovl 3 6 60 kg/ha

Gennemtestet restprodukt

Fertigro® er fremstillet af et restprodukt fra Fødevareindustrien og har derfor naturligt et meget lavt indhold af uønskede stoffer, såsom tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Fertigro® er formentlig Danmarks mest kontrollerede gødningsprodukt og kan benyttes til at gøde alle afgrøder. 

Fertigro® benyttes dog primært forud for vårsæd samt i eksisterende græsmarker. Da produktet skal nedfældes, benyttes det sjældent i vintersæd. Kommunen skal orienteres om udbringningen senest 8 dage før udspredning. Denne papirgang tager HedeDanmark sig af.

Erfaren samarbejdspartner

Erfaren samarbejdspartner

HedeDanmark har specialiseret sig i at håndtere og nyttiggøre organiske produkter til jordbrugsformål. Målet er at føre næringsstoffer tilbage til det biologiske kredsløb, i stedet for at de går tabt f.eks. i forbindelse med deponi.

HedeDanmark sikrer i forbindelse med udbringningen af Fertigro® den fulde papiradministration. Danmark har nogle af verdens skrappeste miljøregler på området, og det er med til at sikre, at der er stor tillid til at benytte organiske gødninger. Fertigro® er altid analyseret efter gældende regler af et akkrediteret, godkendt laboratorium.
 
Ved levering af Fertigro® står HedeDanmark inde for, at kvaliteten er i top og lever op til de lovgivningsmæssige krav.

Se på gødningskortet, hvad vi kan levere i dit område

Del denne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Casper Gottlieb Jakobsen
Casper Gottlieb Jakobsen

Projektleder

T: 21 17 61 13


NB: Jylland – Fertigro