Gød med sojamelasse og tilfør vigtige næringsstoffer

Restproduktet sojamelasse er velegnet til landbruget som gødning på grund af sit høje indhold af svovl og kalium. Kontakt HedeDanmark og hør mere om sojamelasse og om, hvordan du kan modtage restproduktet.

Sojamelasse er et restprodukt fra produktion af sojaprotein til fødevarer og foder, og med sit indhold af næringsstoffer egner sojamelassen sig til at blive blandet med husdyrgødning og spredt på dine marker. Herved kan du ved at bruge sojamelasse frem for handelsgødning reducere dine udgifter til gødning. 

På grund af sin gelé-agtige konsistens er sojamelasse nem at blande sammen med gylle. Den kan dog også spredes direkte på marken, og netop på grund af sin konsistens er det nemt for planterne at få adgang til næringsstofferne svovl og kalium, som sojamelasse er rig på.

Gode grunde til at modtage sojamelasse:

  • Du reducerer dine gødningsudgifter
  • Ved iblanding i husdyrgødning beriges gødningen med vigtige næringsstoffer
  • Ved iblanding i husdyrgødning optimeres forholdet mellem N og S, hvorved behovet for tidlig tildeling af svovl mindskes
  • Du får sojamelassen leveret på anvist sted
  • Du får en deklaration på sojamelassen
  • En mindre mængde sojamelasse er produceret på baggrund af GMO-frie sojabønner. Derfor kan der i visse perioder også leveres sojamelasse, der kan benyttes på økologiske jordbrug
  • Du kan sikre dig en stabil gødningsleverance i de kommende år
  • Med HedeDanmark som leverandør har du sikkerhed for, at alt sker efter gældende regler
Få en erfaren samarbejdspartner med HedeDanmark

Få en erfaren samarbejdspartner med HedeDanmark

HedeDanmark har stor erfaring med håndtering af restprodukter til jordbruget, herunder eksempelvis biogødning (spildevandsslam) og halmaske. 

Vi kan derfor sikre dig en nem og sikker levering af sojamelasse. Vi sørger naturligvis også for al den lovpligtige papirdokumentation, og du kan være sikker på, at alle love og regler er overholdt. 

Når du modtager sojamelasse, står HedeDanmark for al administration – herunder myndighedskontakt samt transport til anvist aflæsningssted. Der er ingen hygiejniske restriktioner på sojamelasse, som således må benyttes forud for dyrkning af alle afgrøder. Der er ikke krav om indarbejdelse i jorden. 

Alle næringsstoffer skal indarbejdes i modtagers gødningsplan. Sojamelassen leveres gennem hele året direkte til din gylletank. Hvis du ikke har plads eller råderet over tanke, kan HedeDanmark opbevare melassen og levere den direkte på marken.

Del denne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Christian Rydahl
Christian Rydahl

Projektleder

T: 40 31 94 10


NB: Projektledelse og landmandskontakt - Midtjylland TASP - hele landet