TASP sikrer billig svovl til dine marker

Få leveret svovlgødning med hjælp fra HedeDanmark. Ved at blande det med gylle kan du sikre, at dine marker får tilført tilstrækkeligt svovl.

Svovlgødning eller TASP (Tørt-Af-Svovlings-Produkt) er navnet på et restprodukt, som er tilovers ved rensning af røg på nogle kraftværker, og som du med fordel kan bruge som billig svovlkilde på dit landbrugsareal.

På grund af sit høje indhold på omkring 16 % svovl kan TASP direkte erstatte svovl i almindelig og dyrere handelsgødning.

TASP er et fint pulver, der er oplagt at blande i sin gyllebeholder og røre op med gylle. Det gør TASP’en nem at sprede og sikrer en korrekt dosering.

Det viser undersøgelser af TASP som gødningsprodukt:

  • Tilførsel af svovl i TASP har mindst givet samme udbytte som ved tilførsel af andre svovlkilder
  • Svovl i TASP har samme virkning som svovl i vandopløselige gødninger
  • TASP har uden tekniske problemer kunnet udspredes sammen med gylle
  • Der er ikke observeret skadesvirkninger af blandingen af gylle og TASP
  • Der er ikke observeret spirehæmmende effekt af TASP iblandet gylle
  • TASP har samme virkning som svovlholdige gødninger såsom kaliumsulfat og gips
  • Tilsætning af TASP til gylle har en relativ beskeden og kun forbigående pH-effekt
  • Tilsætning af TASP til gylle gav ikke anledning til nogle tekniske problemer, og det var muligt at opnå en god fordeling af TASP i store gyllebeholdere
  • Ammoniakfordampningen påvirkes ikke af TASP, selv om det er et basisk produkt
  • Det er teknisk muligt at tilsætte og blande TASP i gylle såvel i gyllevognen som i store gylletanke. TASP bundfælles, men forbliver som partikler i gyllen uden tendens til kagedannelse
Hvad får jeg ud af at samarbejde med HedeDanmark?

Hvad får jeg ud af at samarbejde med HedeDanmark?

HedeDanmark har stor erfaring med håndtering af restprodukter til jordbruget. Vi kan derfor sikre dig en nem og sikker levering af svovlgødning. Vi sørger naturligvis også for al den lovpligtige papirdokumentation.

Vi leverer TASP direkte i din gyllebeholder, hvorefter det skal røres op, kort tid før udbringningen påbegyndes.

Del denne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Christian Rydahl
Christian Rydahl

Projektleder

T: 40 31 94 10


NB: Projektledelse og landmandskontakt - Midtjylland TASP - hele landet