Fertigro® – værdifuld gødning til dine marker

Fertigro® er et gennemtestet gødningsprodukt med et højt indhold af kvælstof og svovl og kan erstatte traditionel handelsgødning. HedeDanmark sikrer god kvalitet og sørger for papirarbejdet.

Fertigro® er et restprodukt fra produktionen af det blodfortyndende middel Heparin, og det er gennem de seneste 25 år blevet genanvendt som gødning i landbruget.

Fertigro® er et organisk gødningsprodukt med et højt indhold af kvælstof og svovl samt en mindre mængde fosfor og kalium. Næringsstofferne frigives relativt hurtigt i jorden efter udbringning, og der kan således opnås en rigtig fin udnyttelse i udbringningsåret. Fertigro® kan derfor erstatte traditionel handelsgødning, hvorved gødningsomkostningerne reduceres. Kvælstoffet skal lovgivningsmæssigt udnyttes med 40 %.
 

Måle-parameter Indhold, % af ts. Indhold, kg pr. ton produkt  Indhold ved 10 t/ha 
Tørstof 200 2 t/ha
Kvælstof 5 11 110 kg/ha
Fosfor 0,7 1,2 12 kg/ha
Kalium 0,7 1,5 15 kg/ha
Svovl 3 6 60 kg/ha

Gennemtestet restprodukt

Fertigro® er fremstillet af et restprodukt fra Fødevareindustrien og har derfor naturligt et meget lavt indhold af uønskede stoffer, såsom tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Fertigro® er formentlig Danmarks mest kontrollerede gødningsprodukt og kan benyttes til at gøde alle afgrøder. 

Fertigro® benyttes dog primært forud for vårsæd samt i eksisterende græsmarker. Da produktet skal nedfældes, benyttes det sjældent i vintersæd. Kommunen skal orienteres om udbringningen senest 8 dage før udspredning. Denne papirgang tager HedeDanmark sig af.

Erfaren samarbejdspartner

Fertigro

HedeDanmark har specialiseret sig i at håndtere og nyttiggøre organiske produkter til jordbrugsformål. Målet er at føre næringsstoffer tilbage til det biologiske kredsløb, i stedet for at de går tabt f.eks. i forbindelse med deponi.

HedeDanmark sikrer i forbindelse med udbringningen af Fertigro® den fulde papiradministration. Danmark har nogle af verdens skrappeste miljøregler på området, og det er med til at sikre, at der er stor tillid til at benytte organiske gødninger. Fertigro® er altid analyseret efter gældende regler af et akkrediteret, godkendt laboratorium.
 
Ved levering af Fertigro® står HedeDanmark inde for, at kvaliteten er i top og lever op til de lovgivningsmæssige krav.

Vi er certificerede

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) og miljø (14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. Vi er desuden certificerede til at håndtere GMP-certificeret foder og ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. Klik på certificeringerne herunder for at se vores nyeste certifikater.

Se på gødningskortet, hvad vi kan levere i dit område

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Casper Gottlieb Jakobsen
Casper Gottlieb Jakobsen

Projektleder

T: 21 17 61 13


NB: Jylland – Fertigro