Naturen som omdrejningspunkt

Ansættelse og intro – driftsmedarbejdere

Her får du et generelt overblik over, hvordan et typisk ansættelsesforløb fungerer hos os samt et indtryk af, hvordan vi introducerer nye kolleger til vores virksomhed.

Indledning

Når du har afleveret din ansøgning, går nærmeste leder i gang med at gennemlæse de indkomne ansøgninger. Han/hun vurderer, hvem der går videre til samtale, og hvem der skal have afslag. På den måde arbejder vi videre med de kandidater, der – blandt meget andet – har fagligheden i orden, og som også ser ud til at kunne fungere i samspil med den konkrete afdeling. De kandidater, der ikke bliver kaldt til samtale, får et skriftligt afslag. 

Sådan afholder vi samtalerne

Det er nærmeste leder, der afholder samtalerne. Hvis vi søger en formand eller teamleder, kan driftslederen invitere en kollega med til samtalen. På den måde er det muligt at sparre med en kollega efter samtalen.

Til samtalen informerer driftslederen om, hvilke opgaver man har i driftscentret, samt hvordan arbejdet er organiseret. Herefter fortæller man mere detaljeret om, hvad jobbet går ud på, hvordan tingene fungerer i den enkelte afdeling og ude hos kunderne. Under samtalen vil kandidaten også få rig mulighed for at præsentere sig selv, og hvordan han/hun ser sig selv i jobbet.

hededanmark driftjob

Der kan være en 2. samtalerunde, hvor udvalgte kandidater bliver vist rundt i driftscentret og snakker med udvalgte medarbejdere. Efter samtalen får hver kandidat besked om, hvorvidt han/hun har fået jobbet eller har fået et afslag.

hededanmark job

Introduktion til jobbet

Den kandidat, som får jobbet, vil få en grundig introduktion til både job og sikkerhedsarbejde af nærmeste leder og nærmeste kolleger i afdelingen. På første arbejdsdag informerer driftslederen om den plan, der er lagt for introduktion til jobbet. Arbejdsmiljørepræsentanten samt tillidsmanden er en del af den introduktion, der følger i den første tid i jobbet. En erfaren kollega vil sørge for at oplære den nye kollega i jobbet – vi kalder det ”sidemandsoplæring”.

Ud over en introduktion til selve jobbet vil den nyansatte også blive introduceret til de mange andre arbejdsområder, vi har i HedeDanmark.

Alle kan tale med alle

Uanset jobfunktion lægger vi vægt på, at alle i HedeDanmark føler sig som en del af virksomheden, hvor vi arbejder efter værdierne Faglighed, Værdiskabelse og Nytænkning.

Del denne