KLAR TIL AT SCORE? …dit nye job som anlægsgartnerelev!

JOBBET - GANSKE KORT

Uddannelsen som anlægsgartnerelev veksler mellem praktik ude på vores opgaver og skoleperioder i enten Roskilde eller Slagelse. Efter et skoleforløb skal du arbejde med de emner, som du har lært – og omsætte det lærte til praksis – sammen med dine nye kolleger. Vores elevmentor hjælper dig godt på vej under hele uddannelsen og medvirker til, at du bliver endnu dygtigere. Efter endt uddannelse er der mulighed for fastansættelse hos os.

Du skal 14 dage i praktik hos os, inden vi laver en uddannelsesaftale. På den måde finder vi ud af, om vi er et godt match.

DINE NYE KOLLEGER

  • Vi er HedeDanmarks anlægsafdeling på Sjælland
  • Vi anlægger flotte og funktionelle udearealer til glæde for borgere og brugere
  • Vi elsker faglige udfordringer – og stiller høje krav til os selv
  • Vi er gode til at lære fra os … og det er netop som elev, at du har mulighed for at lære af dine fejl. Det bliver du blot bedre af

FAKTA OM JOBBET:

Arbejdssted: Ledøje, Sjælland
Afdeling: Anlæg Øst
Tiltrædelse: Efter aftale
Ansøgningsfrist: 5. marts 2021

Stine Porst
Stine Porst

Tilbudskoordinator

T: 27 78 60 11

ANSØGNING:

Vi glæder os til at modtage en kort ansøgning med CV fra dig. Samtalerne afholder vi løbende – og vi tager løbende kandidater i praktik.