Værdi ved modtagelse af biogødning og andre restprodukter

I nedenstående beregningsmodul kan du få en indikation af, hvilken værdi (pr. hektar) det vil have for dig at modtage biogødning og andre restprodukter. Du kan indtaste de værdier, der er aktuelle for netop din situation i felterne herunder.

Du kan slette de eksisterende værdier i felterne.

Der kan i særlige tilfælde ydes en arealgodtgørelse afhængig af produkt, geografi og tidspunkt for modtagelse.

Ansvarsfraskrivelse: Brug af beregneren og resultater er på brugers eget ansvar.

Parameter Mængde næringsstof
kg/ha
Forventet
udnyttelsesprocent
Næringsstofpris
kr./kg
Værdi
kr./ha
 
Kvælstof, N
Fosfor, P
Kalium, K
Svovl, S
Magnesium, Mg
 
Sparet gødningskørsel
 
Værdi af at modtage restprodukter på en ha landbrugsjord:
 

UDSKRIV BEREGNINGEN

©2012 HedeDanmark a/s | Jens Juuls Vej 16, DK-8260 Viby J | Ringstedvej 20, DK-4000 Roskilde

Del denne