Kloakarbejde

Baseret på over 20 års erfaring udfører vores kloakmestre og rørlæggere kloakarbejde som del af klimatilpasning eller en anden anlægsopgave. Vi udfører kloakarbejde for private, virksomheder, boligselskaber og det offentlige.

Kloakken er et netværk af lukkede afløbsrør med det primære formål at bortlede spildevand fra husholdninger, institutioner og virksomheder til renseanlæg. Traditionelt har kloakken også transporteret overfladevand fra regn mv. I de senere år er der dog i mange kommuner udført kloak- og LAR-arbejde, der adskiller spildevand fra overfladevand (separatkloakering) for bl.a. at lempe belastningen på kloaknettet og renseanlæg samt genanvende det ”rene” overfladevand bedre. LAR- og kloakarbejder kan være omfattende, men er ofte nødvendige for at forberede infrastrukturen til mere ekstreme nedbørshændelser i fremtiden.

Kloakarbejde i tre hovedsegmenter

I HedeDanmark har vi udført kloakopgaver som en naturlig del af en lang række anlægsentrepriser i de seneste 20 år. Vi inddeler vores kloakarbejde i tre hovedsegmenter:

  • Nyanlæg: vi etablerer nye kloakker ved p-pladser, veje, industri og i boligbyggeriet som en selvstændig opgave eller som del af en større entreprise, hvor vi løser flere anlægsopgaver.
  • Renovering: vi renoverer og fornyer eksisterende kloakker ved byfornyelse, gårdsanering og al anden udskiftning af eksisterende/forældet kloak.
  • LAR (Lokal Afledning af Regnvand): vi planlægger og udfører løsninger til den totale afledning af overflade- og spildevand samt etablerer dræn, faskiner, regnvandsbassiner, forsinkelsesanlæg, sumpbede, søer og spejlbassiner og mange andre LAR-løsninger i samspil med kloaknetværket.

Opgaverne, vi udfører ved kloakarbejde, kan være f.eks. etablering af nye rør, brønde, olie- og benzinudskiller, fedtudskiller, forsinkelsesbassiner, trækrør, afvandingssystemer, store samletanke eller renovering af kloaknettet med strømpeforing.

Autoriserede kloakmestre

Vi beskæftiger autoriserede kloakmestre og en stab af dygtige og erfarne rørlæggere/medarbejdere, som arbejder med på kloakprojekterne. Vores medarbejdere holder sig ajour med gældende lovgivning på området, hvilket er kundens første garanti for, at opgaverne løses forsvarligt og korrekt.

Vi udfører alle typer kloakarbejde

Vi er en af Danmarks største anlægsgartnere og råder over al nødvendigt materiel, mandskab og maskiner til etablering af større og mindre kloakarbejder. I de fleste tilfælde kan vi derfor løse alt jeres kloakarbejde, og kombineret med vores netværk af underentreprenører kan vi sammensætte det helt rigtige hold uanset opgaven.

Landsdækkende kloakservice

HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, men vi arbejder lokalt. Det betyder, at vi kan drage nytte af de ressourcer, vi som en stor virksomhed har, samtidig med at vi er lokalt til stede i hele Danmark med driftscentre og leverandører. 

HedeDanmarks kloakservice

Vi udfører kloakarbejde for private, boligselskaber, boligforeninger, institutioner, kommuner, forsyningsselskaber, stat og både små og store virksomheder. 

Kvalitetssikring af kloakarbejde

Kloakarbejde

Vi udfører kvalitetssikring på alle vores projekter, også vores kloakprojekter. Vores kloak-kvalitetssikringsmateriale godkendes hvert andet år af Teknologisk Institut. Kombineret med vores interne processer for kvalitetssikring er det jeres garanti for en veludført opgave.

Når projektet er afsluttet

Efter hvert endt projekt får I udleveret drifts- og vedligeholdelsesvejledninger med udførlige instruktioner om, hvordan anlægget fremover skal håndteres og vedligeholdes. Dermed har I sikkerhed for, at anlægget fortsat kan fungere i jeres drift og lever op til de krav, der stilles inden for området.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).