Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Minivådområde-bassiner-655-120

Minivådområde med tilskud

Skab et flot naturområde med en sø på din landejendom og støt miljøindsatsen – uden større omkostninger og besvær.

Et minivådområde er en sø, der er etableret sådan, at den renser drænvand for kvælstof. For at reducere kvælstofudledningen kan landmænd og lodsejere frem mod 2021 få etableret minivådområder uden større omkostninger og besvær.

Kan du få et minivådområde med tilskud?
Se på kortet og undersøg nærmere, om du kan få tilskud

 

Etablering af minivådområder

Minivådområder er tekniske anlæg, der er etableret sådan, at de renser drænvand fra f.eks. marker for kvælstof og fosfor. Drænvandet ledes igennem tre bassiner, som fungerer som en slags naturligt renseanlæg, før vandet ledes videre ud i vandløb og søer.

Se, hvordan landmænd bruger minivådområder


Dit minivådområdes størrelse tilpasses efter, hvor stort drænoplandet er. Et minivådområde på omtrent 1 ha kan rense drænvand fra et opland på ca. 100 ha. Udover at være et teknisk anlæg, der bidrager til et bedre miljø, får du også et lille stykke varieret natur med alle de rekreative glæder, det kan medføre.

Minivaadomraader AU

Principskitse af design for konstrueret vådområde med overfladestrømning (Kjærgaard og Hoffmann, AU).


HedeDanmark har mange års specialiseret erfaring med projektstyring og etablering af vådområder. Vi står for etablering af selve anlægget og afrapportering på dit nye minivådområde. Det gør projektet nemmere for dig.
 

Hvorfor gives der tilskud?

Tiltagende er fuldt finansieret af staten og EU. Det er målet, at virkemidlerne samlet skal reducere udledning af kvælstof med ca. 2.400 tons gennem helt frivillige etableringer af f.eks. minivådområder.

Omregnet svarer det til ca.:

  • 1.000 minivådområder (á ca. 100 ha opland), der samlet reducerer med 900 tons kvælstof
  • 5.400- 14.500 ha ny skov
  • 13.000 ha vådområder 

Se på kortet, om du kan få tilskud

Tjek på kortet herunder, om din jord ligger i et område, hvor der typisk kan etableres et minivådområde med fuld finansiering (mørkegrønt område). Du kan også se, om din jord ligger i et potentielt egnet område (lysegrønt) for senere etablering. Ordningen er fortsat under udarbejdelse og tilpasning, så der kan forekomme ændringer.  

 

Minivådområde-kort

OBS: kortet er kun vejledende. Kontakt os for en nærmere vurdering.
Klik her for at se et detaljeret kort på MiljøGIS.mim.dk
 

Øvrige krav: For at få tilskud skal der være minimum 20 ha drænopland. Udfyld formularen i bunden af denne side for at få en detaljeret vurdering af, om du kan få tilskud til minivådområde.
 

Kom godt i gang med vejledning fra en oplandskonsulent

Oplandskonsulenterne er en gratis landsdækkende konsulentordning, der kan hjælpe dig med rådgivning om tilskud og finde den løsning, som giver mening for både dig og vandmiljøet. Se evt. mere på oplandskonsulenterne.dk. Du kan også finde råd og vejledning hos Landbrugsstyrrelsen
 

Skal du have etableret et minivådområde med tilskud?

Bestil gratis og uforpligtende rådgivning hos os

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale.

  1. SendDine persondata videresendes ikke til 3. part og er nødvendige, for at vi kan give dig rådgivning om minivådområder. Herefter slettes dine data. Kontakt webmaster@hededanmark.dk for at få slettet, rettet eller udleveret dine data. Læs mere om, hvordan vi beskytter dine data.

etablering-minivådområde-800
Gravearbejde ved etablering af minivådområde. 
Miniområder-søer-til-kvælstof-rensning-800
Et minivådområde består af flere bassiner, som optager kvælstof og fosfor fra f.eks. marker.
Har du spørgsmål?
Mads Lundhøj

Markedschef

Mads Lundhøj

-

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker