Natur og Vand
Natur og Vand
Til corporate website Sitemap
Du er her: Forside /
Minivådområde-bassiner-655-120

Minivådområde med tilskud – få en fuldt finansieret sø på din landejendom

Skab et flot naturområde med en sø på din landejendom og støt miljøindsatsen – helt uden omkostninger og besvær.

Et minivådområde er en sø, der er etableret sådan, at den renser drænvand for kvælstof. For at reducere kvælstofudledningen kan landmænd og lodsejere frem mod 2021 få etableret minivådområder helt uden omkostninger og besvær.

Kan du få et fuldt finansieret minivådområde?
Se på kortet og undersøg nærmere, om du kan få tilskud

 

Etablering af minivådområder

Minivådområder er tekniske anlæg, der er etableret sådan, at de renser drænvand fra f.eks. marker for kvælstof og fosfor. Drænvandet ledes igennem tre bassiner, som fungerer som en slags naturligt renseanlæg, før vandet ledes videre ud i vandløb og søer.

Se, hvordan landmænd bruger minivådområder
 


Dit minivådområdes størrelse tilpasses efter, hvor stort drænoplandet er. Et minivådområde på omtrent 1 ha kan rense drænvand fra et opland på ca. 100 ha. Udover at være et teknisk anlæg, der bidrager til et bedre miljø, får du også et lille stykke varieret natur med alle de rekreative glæder, det kan medføre.

Minivaadomraader AU

Principskitse af design for konstrueret vådområde med overfladestrømning (Kjærgaard og Hoffmann, AU).


HedeDanmark har mange års specialiseret erfaring med projektstyring og etablering af vådområder. Vi står for etablering af selve anlægget og afrapportering på dit nye minivådområde. Det gør projektet nemmere for dig.

 

Med HedeDanmark-finansiering undgår du udgifter

Projektet er fuldt finansieret gennem tilskudsordningen, men fordi tilskudsmidlerne først udbetales efter færdigmelding og godkendelse af dit nye minivådområde, skal du ved nogle entreprenører selv lægge ud for etableringsudgifterne.

HedeDanmark tilbyder at dække alle dine udgifter, indtil tilskuddet udbetales, ved at vi tager transport i tilskuddet (dvs. vi sikrer vores betaling). Tilskuddet betales helt gennemsigtigt gennem HedeDanmark og uden, at du som lodsejer skal ’have penge op af lommen’. Det samme gør sig gældende for pulje-ansøgninger.
 

Hvorfor gives der tilskud?

Tiltagende er fuldt finansieret af staten og EU. Det er målet, at virkemidlerne samlet skal reducere udledning af kvælstof med ca. 2.400 tons gennem helt frivillige etableringer af f.eks. minivådområder.

Omregnet svarer det til ca.:

  • 1.000 minivådområder (á ca. 100 ha opland), der samlet reducerer med 900 tons kvælstof
  • 5.400- 14.500 ha ny skov
  • 13.000 ha vådområder 

Se på kortet, om du kan få tilskud

Tjek på kortet herunder, om din jord ligger i et område, hvor der typisk kan etableres et minivådområde med fuld finansiering (mørkegrønt område). Du kan også se, om din jord ligger i et potentielt egnet område (lysegrønt) for senere etablering. Ordningen er fortsat under udarbejdelse og tilpasning, så der kan forekomme ændringer.  

 

Minivådområde-kort

OBS: kortet er kun vejledende. Kontakt os for en nærmere vurdering.
Klik her for at se et detaljeret kort på MiljøGIS.mim.dk

Tilskudsordningen åbner den 1. februar 2018.
 

Kom godt i gang med vejledning fra en oplandskonsulent

Oplandskonsulenterne er en gratis landsdækkende konsulentordning, der kan hjælpe dig med rådgivning om tilskud og finde den løsning, som giver mening for både dig og vandmiljøet. Se evt. mere på oplandskonsulenterne.dk. Du kan også finde råd og vejledning hos Landbrugsstyrrelsen

Hvis du vælger HedeDanmark til selve etableringen af dit minivådområde, kan det tilmed gøres helt uden, at du skal have penge op af lommen.  

 

Skal du have etableret et minivådområde med tilskud?
Bestil gratis og uforpligtende rådgivning hos os

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale.

  1. Send

 


etablering-minivådområde-800
Gravearbejde ved etablering af minivådområde. 
Miniområder-søer-til-kvælstof-rensning-800
Et minivådområde består af flere bassiner, som optager kvælstof og fosfor fra f.eks. marker.
Har du spørgsmål?
Palle Horn

Projektleder

Palle Horn

-

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker