/Files/Images/Skovrejsning-plantning-mandskab-1500.jpg

70 millioner til skovrejsning i 2020

Regeringens forslag om at bevilge ekstra midler til privat skovrejsning er nu endeligt vedtaget, og det betyder 65 millioner ekstra i puljen. Hos HedeDanmark vækker det glæde, at endnu flere danskere kan få opfyldt drømmen om at blive skovejer.

Forhandlingerne mellem S-regeringen og støttepartierne om finansloven for 2020 har været i gang siden efteråret, og kort før jul faldt statens budget for det nye år så endeligt på plads.

Og finanslovsaftalen rummer godt nyt for de danskere, der drømmer om egen skov. For en del af aftalen er ekstra bevillinger til det grønne område og herunder ekstra 65 millioner til privat skovrejsning i 2020. En øgning af puljen, der glæder HedeDanmarks skovrejsningskonsulenter:

”Det betyder i praksis, at chancen for, at vi kan indfri vores kunders drømme, er langt større – også i nogle af de områder, hvor der normalt ikke gives så store tilskud,” 

- siger Christian Ritz-Andersen, skovrejsningskonsulent i HedeDanmark.

Puljen afsat til skovrejsning for perioden fra 2017 til og med 2020 var ellers ved at slippe op og lød, før aftalen faldt endeligt på plads på fem millioner til privat skovrejsning i 2020. 

De ekstra 65 millioner er ubrugte midler fra andre puljer, som altså tilsammen bringer de samlede midler afsat til privat skovrejsning op på 70 millioner.

Øget interesse

Øget interesse

Interessen for privat skovrejsning - som et af de initiativer, der har til formål at forbedre vandmiljø og natur ved at reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsarealer til søer, fjorde og/eller andre indre farvande - har siden sin indførelse i 2014 været genstand for stigende interesse. 

I 2018 fik 184 ansøgere således godkendt deres ansøgning om tilskud til at rejse skov på deres arealer, og det antal ser ud til at stige i 2019, hvor 279 har ansøgt om at få del i de EU-midler, der finansierer ordningen.

Muligt uden tilskud

Muligt uden tilskud

I HedeDanmark hjælper skovrejsningskonsulenterne både de kunder, der på grund af skovens placering og etablering har mulighed for at få tilskud, samt de kunder, der ønsker deres egen skov, men som af den ene eller anden grund enten ikke har mulighed for statsligt tilskud, eller som ikke ønsker at underlægge sig de krav til etableringsmetode eller drift forbundet med tilskudsordningen.

Du kan læse mere om, hvordan HedeDanmark kan hjælpe dig med at få rejst en skov med eller uden tilskud samt fordele og ulemper ved de to løsninger her:
https://www.hededanmark.dk/skovrejsning

Del denne