/Files/Images/Biogødning-mark.jpg

Arealer gødet med biogødning indeholder ikke en øget mængde mikroplast

I Sverige er der også fokus på Mikroplast i biogødning – og her er der ligeledes stor fokus på fagligheden.

Således har Svenskt Vatten (søsterforening til DANVA) netop offentliggjort en rapport med titlen ”Mikroplaster i kretsloppet”

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et svensk gødningsforsøg, hvor man igennem de seneste 35 år har gødet med biogødning (spildevandsslam). Her har man blandt andet undersøgt indholdet af mikroplast i de parceller, hvor der er blevet gødet med biogødning – og i parceller, hvor der er blevet gødet med traditionel gødning. Undersøgelserne viste, at der ikke var forskel på indholdet af mikroplast i jorden, uanset om der var gødet med biogødning eller ej. 

Del denne