/Files/Images/skovrejsning-rundvisning-2-800.png

Fik hjælp til skovrejsning i 2017: Vores ejendom er blevet mere værd

John Andersen fra Herning fik i 2017 rejst skov på omkring fire ha landbrugsjord med tilskud fra staten. Torsdag den 9. maj fortalte han og en af HedeDanmarks skovrejsningskonsulenter andre interesserede jordejere om, hvordan man fører drømmen om sin egen skov ud i livet.

Da landbrugsassurandør John Andersen i 2006 sammen med sin hustru købte en ældre gård i Studsgård ved Herning, var der ingen planer om, at knap halvdelen af den i alt 10 ha store grund ti år senere skulle være plantet til med egetræer.

”Vi kommer begge fra hver vores tidligere ægteskab, så vi ville gerne starte på en frisk og bygge noget op sammen,” fortæller John Andersen om ægteparrets planer for ejendommen, som blandt andet betød nedrivning af den gamle gård og nye træhuse i svensk stil.

I 2017 blev lidt over fire ha af landbrugsjorden til de nye svenske træbygninger dog plantet til med egetræer, da John Andersen udnyttede muligheden for tilskud til skovrejsning på landbrugsjord.

Torsdag den 9. maj viste John Andersen omkring 30 interesserede lodsejere sin egen omkring to meter høje skov og fortalte om, hvordan han med hjælp fra HedeDanmark fandt vej i tilskudsjunglen til et arrangement afholdt af Vestjysk Landboforening. Mere om det senere.

En bedre forretning

I begyndelsen udlejede John Andersen sine 10 ha jord til omegnens landmænd, og i starten var det til gavn for både landmændene og John Andersen. Men fordi John Andersens jord dels ligger lavt og dels er af en beskeden størrelse i landbrugssammenhæng, begyndte det at blive en dårlig forretning for ham at leje sin jord ud.

”Til sidst skulle jeg nærmest betale lejerne for at benytte sig af min jord. Det kunne simpelthen ikke betale sig længere,” siger John Andersen.

Han havde indtil da ikke overvejet skovrejsning, da tilskudsordningen på daværende tidspunkt kun gjaldt landbrugsarealer på fem ha eller mere.

Men da ordningen blev lavet om til at gælde arealer på ned til to ha, begyndte John Andersen at se sig om efter en skovrejsningskonsulent, der kunne hjælpe ham med at samle materialet til en ansøgning.

”For mit vedkommende var det attraktivt at kunne tilføje noget værdi til ejendommen, når vi skal sælge den – uden at det har kostet mig noget. Ejendommen er så lille, at den nok ikke egner sig synderligt godt til et landbrug, men jeg forestiller mig et lægepar med en hest eller to – som kan få stor glæde af den skov, vi også kan nyde, mens den vokser,” siger John Andersen.

Fokus på mindre skovrejsninger

Tilbage til skovrejsningsarrangementet den 9. maj, hvor de deltagende lodsejere samledes i John Andersens multirum, der blev tilføjet til ejendommen samme år, som arbejdet med ansøgningen til skovrejsningstilskuddet gik i gang.

Med til arrangementet var også Christen Nørgaard, skovrejsningskonsulent fra HedeDanmark. Ifølge ham er det vigtigt med arrangementer, hvor de mindre skovrejsninger kommer i fokus.

”Det er ikke alle jordejere, der ved, at de har mulighed for at få en mere eller mindre gratis skov på deres grund – også selvom de kun har få ha at gøre med,” siger Christen Nørgaard og tilføjer, at den nuværende tilskudsordning også bibeholder arealtilskuddet på minimum 1.800 kroner pr. ha årligt.

Ikke tid

John Andersen kontaktede oprindeligt en anden virksomhed, der ligesom HedeDanmark hjælper jordejere igennem hele skovrejsningsprocessen. Men her blev han mødt af en afvisning:

”Jeg fik simpelthen at vide, at der ikke var tid til at hjælpe mig med min skovrejsning. At jeg kunne ringe igen et par måneder siden og spørge. Det blev jeg meget forarget over,” siger John Andersen, som i stedet kontaktede HedeDanmark.

Her var situationen en helt anden:

”Dagen efter jeg havde kontaktet HedeDanmark, sad der en skovrejsningskonsulent ved mit køkkenbord og begyndte straks at arbejde på ansøgningen og skitserne kort efter.”

John Andersens godt fire ha landbrugsareal blev i foråret 2017 plantet til med egetræer, der trives bedre i det lavtliggende område omkring Herning end eksempelvis bøg.

/Files/Images/skovrejsning.jpg

"Når vi etablerer ny skov for kunder, så tager vi både højde for, hvad ejeren ønsker at få ud af sin skov, men også hvordan jordbundsforholdene er i det pågældende område. John Andersens grund ligger i et område, hvor egetræer har den bedste bonitet – det vil sige vækstforhold,” fortæller Christen Nørgaard.

Der er i overensstemmelse med lovgivningen etableret skovbryn omkring den lille skov.

På grund af den meget mængde nedbør i 2017 overlevede de unge planter den meget tørre sommer i 2018, og John Andersen har ikke mistet et eneste af sine nye egetræer. 

Få hjælp af professionelle

Til informationsmødet på John Andersens ejendom var det især reglerne omkring ansøgning om tilskud til skovrejsning, der blev stillet spørgsmål til. Blandt andet om det kan betale sig at nøjes med at få hjælp til ansøgningsprocessen og så selv varetage plantningen.

”Mit bedste råd til andre er uden tvivl at få hjælp af professionelle. Reglerne er svære at finde ud af på egen hånd. Jeg kunne måske have sparet en smule ved selv at stå for plantningen, men jeg ville ikke risikere ikke at have sat nok planter og miste tilskuddet,” siger John Andersen.

Læs mere om skovrejsning og hvordan du kan få tilskud.

Del denne