HedeDanmark bliver grøn leverandør til Kattegatforbindelse

HedeDanmark har fået til opgave at gøre de grønne arealer omkring de kommende landanlæg på Samsø, Sjælland og Jylland klar til de planlagte anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en fast forbindelse over Kattegat.

HedeDanmark forventes at skulle igangsætte arbejdet, når det politiske grundlag for en beslutning om etablering af en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland over Kattegat er tilvejebragt. En sådan politisk beslutning ventes truffet i løbet af 2018.

Bredde i grønne kompetencer

HedeDanmarks arbejder vil bl.a. omfatte salg af klimavenlig træflis i forbindelse med rydning af skovområder, omfattende kystsikringsopgaver samt ikke mindst udvikling og etablering af nye naturområder på såvel Sjælland, Samsø som Jylland. Opgaverne vil derudover omfatte en række klimasikringsprojekter på og omkring landarealerne, så oversvømmelser forhindres, og forsinkelser undgås, når byggeriet af broarbejderne iværksættes.

 

Konsortium etableres

HedeDanmark ventes at igangsætte arbejdet 1. april 2019, når der er gennemført en række høringsfaser samt miljøundersøgelser i de berørte områder. Arbejdernes omfang har en størrelse, som gør, at HedeDanmark har valgt at etablere et samarbejdskonsortium med en række specialiserede underentreprenører. Samarbejdet vil ske under navnet ”HedeDanmark konsortiet af 1. april 2018” og ventes – udover HedeDanmark – at omfatte cirka 15 højt specialiserede underentreprenører.

/Files/Images/Kystsikring_2_800x600.jpg

Del denne