/Files/Images/HedeDanmark/Nyheder/HedeDanmarks blomsterblandinger.jpg

Nordisk mytologi i blomsterflor: et samarbejdede om at sætte fokus på blomsterne og bierne

Hvordan kan man gennem blomsterblandinger sætte fokus på bedre vilkår for biodiversiteten og Danmarks små beboere? Det forsøger HedeDanmark i samarbejde med frøfirmaet Birk og Barfod at gøre med vores seks nye blomsterblandinger – hvor hjemmehørende arter er i fokus.

I foråret indgik HedeDanmark et samarbejde med de passionerede kvinder bag frøfirmaet Birk og Barfod, med et mål om at skabe nye blomsterblandinger, som ikke kun skulle være et smukt syn for øjnene, men også et hjemkendt sted for vores mange insekter.

De seks nye blomsterblandinger indeholder derfor smukke naturlige blandinger af hjemmehørende og naturaliserede arter, der samtidig giver bestøvende insekter, en lang og rig pollen- og nektarsæson. Blomsterblandingerne har de mest almindelige insekters behov for øje og fokuserer på plantearter og -familier, som ofte overses i vores menneskeskabte arealer.

For at indfri netop målet om netop dette, indeholder alle blandingerne arter fra klokkeblomstfamilien, da saksebier (med flere) kun samler pollen fra netop familie. Samtidig har blandingerne også næsten alle en violart, som fungerer som værtsplanter for flere af landets perlemorsommerfugle.

Frøene bliver leveret af Birk og Barfod, som er kendt for at sætte fagligheden højt. Birk og Barfod har aftaler med faste leverandører, som importerer blomsterfrøene fra samme biogeografiske regioner som Danmark – for at sikre at frøene udelukkende kommer fra nordeuropæiske lande.

I biodiversitet ligger ordet diversitet, og det samme gælder for blomsterblandingerne, som kan variere i udtrykket fra år til år og udvikle sig på sigt, afhængig af områdernes naturlige faktorer. Samtidig er det hårdføre, hjemmehørende arter, og derfor er de opkaldt elementer og steder fra den nordiske mytologi, som ligesom arterne i blomsterblandingerne hørte hjemme i Norden.

Fakta om HedeDanmarks 6 nye blomsterblandinger:

Fakta om HedeDanmarks 6 nye blomsterblandinger:

Niflheim – den hårdføre og salttolerante blomsterblanding

Navnets betydning: I nordisk mytologi er Niflheim den kolde isverden mod nord og er Isjætternes rige og betegnelsen for den dybeste del af dødsriget Hel og er verdenen af tåge og dis.

Blomstringsperiode: Lang - indeholder både etårige, toårige og flerårige urter/stauder og græsarter.

Blandingens sammensætning: Overvægt af hjemmehørende arter suppleret med arter der er naturaliseret gennem agerlandbrugets udbredelse

Arter valgt efter: at kunne klare store ændringer og mange af dem trives i miljøer med menneskepåvirkninger samt er forholdsvise salttolerante. Blandt de flerårige urter er der sat fokus på især pollen og nektar.

Hvergelmer – blomsterblandingen til relativ våde og fugtige områder

Navnets betydning: I nordisk mytologi er Hvergelmer navnet på den ældste kilde i verden. Da verdenstræet Yggdrasil begyndte at vokse, strakte det en af dens tre store rødder langt ind i Niflheim for at hente vand fra kilden Hvergelmer.

Blomstringsperiode: Blomsterblandingen Hvergelmer fokuserer på resultater på sigt, og man kan derfor forvente at blandingen ikke ser ud af så meget det første år. Til gængæld vil blandingen når den har etableres sig fremstå farvestrålende og dynamisk med vegetation i varierende højder og flotte farvespil i hvid, gul og lyserøde/pink farver.

Blandingens sammensætning: Blomsterblandingen består udelukkende af hjemmehørende arter og kan derfor også bruges i mere naturlige områder, hvor man bør passe på ikke at forurene vegetationen med eksotiske arter.

Arter valgt efter: Blandingen er sammensat af arter der kan tolerere skift i fugtigheden, og kan derfor vokse på steder der kun periodevis er påvirket af vand, f.eks. grøfter der skifter mellem at være tørre til at stå med lille vandspejl i kortere perioder. Særligt nektarværdien i denne blanding er høj og burde kunne gavne og tiltrække en lang række af især sommerfugle.

Muspelheim – blomsterblanding til solrige og sandede områder

Navnets betydning: Muspelheim er et brændende varmt sted, fyldt med lava, flammer, gnister og sod, samt er hjemsted for ildjætter og ilddemoner.

Blomstringsperiode: Muspelheim har en lang blomstringsperiode. Blandingen indeholder både, etårige, toårige, stauder/flerårige urter samt arter af græs.

Blandingens sammensætning: Blomsterblandingen Muspelheim er en blanding med overvægt af hjemmehørende arter suppleret med arter der er naturaliseret gennem agerlandbrugets udbredelse. Den bør udsås på relativt tørre, solrige og gerne sandede og grusede steder.

Arter valgt efter: Artsammensætningen har særligt fokus på soltolerante relativt lavtvoksende arter der sikre pollen og nektar til særligt jordboende solitære hvepse og enlige bier (disse udgør ingen fare for mennesker). Blandingens formål er derved ikke kun at styrke nektar og pollenværdien i området, men også at sikre en relativt lysåben flora på biernes- og hvepsenes yngleplads. Blandingen kan derfor både sås mere tæt i park-sammenhænge til gavn for mennesker, eller mere løst i områder med mere gruset underlag med større sten særligt til gavn for jordboende bier, da deres redegange skal være solbeskinnede.

Vanaheim – den romantiske blomsterblanding i smukke og sarte farver

Navnets betydning: Vanaheim er Vanernes rige. Vaner-guderne er en gammel gren af guder og er mestre i trolddom, magi, skønhed og mere lidenskabelige følelser med de nok mest kendte guder Freja, Frej og deres far Njord.

Blomstringsperiode: Flerårig plukkeblanding

Blandingens sammensætning: Vanaheim indeholder både hjemmehørende og introducerede arter, der bør tiltrække mange bestøvende insekter.

Arter valgt efter: Blandingen Vanaheil er HedeDanmarks svar på en smuk og sart blomsterblanding i romantiske farver, der sagtens kan bruges som en flerårig plukke-blandingen, der ikke bør omlægges hvert år, til gavn for dyrelivet.

Bifrost – den bynære og mest farverige blomsterblanding

Navnets betydning: I nordisk mytologi er Bifrost regnbuen og broen, der forbinder Asgård, hvor guderne bor, med Midgård, hvor menneskene bor.

Blomstringsperiode: Lang blomstringsperiode - blandingen indeholder både, etårige, toårige, stauder/flerårige urter samt arter af græs

Blandingens sammensætning: Sammensætningen af arter tager udgangspunkt i en livlig og glad farveskala samtidig med at der er fokus på nektar og pollen til de bestøvende insekter. Blandingen indeholder derfor en overvægt af hjemmehørende arter suppleret med arter der er naturaliseret gennem agerlandbrugets udbredelse.

Arter valgt efter: Bifrost er HedeDanmarks mest farverige blomsterblanding og egner sig godt til en blomstereng i et mere bynært miljø, hvor den også sagtens kan bruges som en flerårig plukke-blanding, der ikke bør omlægges hvert år, til gavn for dyrelivet.

Alfheim – den skyggefulde blomsterblanding

Navnets betydning: I nordisk mytologi ligger Alfheim lige ved siden af Asgård i himlen og er de smukke alfers eller ellefolks rige, der er hersket af guden Frej. Ellefolk eller alfer er ifølge folketroen overnaturlige væsener, der kendes fra folkelige overleveringer overalt i Europa, som ofte var bosatte i skove og moser.

Blomstringsperiode: Lang blomstringsperiode - blandingen indeholder både, etårige, toårige, stauder/flerårige urter samt arter af græs.

Blandingens sammensætning: Alfheim er blomsterblandingen til mere skyggefulde steder som skovbryn og er derfor sammensat at arter der er tilpasset halvskygge.

Arter valgt efter: Blomsterblandingen består udelukkende af hjemmehørende arter og kan derfor også bruges i mere naturlige områder, hvor man bør passe på ikke at forurene vegetationen med eksotiske arter. Alfheim egner sig særligt godt til at blive udsået i skovbryn, i samspil med hjemmehørende træarter i grønne korridorer eller i etablerede skovlysninger, hvor den vil kunne give et boost til de mange af de dyrearter, der er forbundet med naturtypen lysåben skov.

Del denne