/Files/Images/forest-in-lithuania-1500.jpg

Ny skov i Baltikum skal gøre Palsgaard 100 % klimaneutral

Flere og flere virksomheder er ifølge HedeDanmark interesseret i at investere i og rejse skov i Baltikum – særligt pga. den positive klimaforskel men også det stabile økonomiske afkast. Ingrediensvirksomheden Palsgaard vil nå målet om at blive klimaneutral netop ved at plante ny skov i området.

Da virksomheden Palsgaard med hovedsæde i Juelsminde i 2010 satte sig som mål at få en klimaneutral produktion, var der ikke mange, der forudså, at det ville lykkes. Slet ikke inden for de 10 år, som virksomheden selv forventede.

Men allerede i 2018 lykkedes det virksomheden, som forsyner fødevarevirksomheder i det meste af verden med specialiserede emulgatorer, at nå i mål.

Siden da har virksomheden arbejdet benhårdt for at blive 100% CO2 neutrale. Produktionen udgør 98-99% af virksomhedens totale CO2 udledning, mens de sidste få procent er udledning fra transport i firmabiler og på flyrejser.

”Det har bestemt ikke været en nem eller billig rejse. Men vi har valgt at foretage en række nødvendige investeringer i tiltag, som har medvirket til klimaneutralitet – blandt andet udnyttet vandkraft, afbrænding af halm og biogas. Plantningen af ny skov er en vigtig del af at kompensere for de dele af vores forretningsaktiviteter, som vi ikke kan udvikle os ud af – for eksempel flytransport til vores lokationer uden for landets grænser,” 

- siger Anders Brix koncerndirektør i Schou-Fondet, der blandt andet ejer Palsgaard A/S.

Skov er i DNA’et

Det er ikke nyt for Palsgaard A/S at beskæftige sig med skov – hverken i Danmark eller i de baltiske lande. Virksomheden har siden 1908 ejet og drevet herregården med samme navn i Juelsminde, hvor skovdrift har været en del af arbejdet.

Siden 2003 er en del af overskuddet fra Palsgaard A/S og resten Schou-Fondets datterselskaber desuden blevet investeret i skovejendomme på samlet cirka 5000 ha i Letland og Litauen som en del af investeringsporteføljen. Og det er nogle af de ejendomme som Palsgaard i løbet af næste år vil bruge til at rejse ny skov på med hjælp fra HedeDanmarks baltiske afdeling:

”Med vores eksisterende kendskab til skovdrift, virker det oplagt at vi kompenserer for CO2-udledning for flyrejser ved at øge skovarealet. Ved at tilplante landbrugs- og overdrevsjord på nogle af ejendommene i Baltikum kan vi komme helt i mål med vores ambition om ikke at belaste klimaet gennem vores forretningsaktiviteter,”

- siger Anders Brix.

Langsigtet løsning

Skovinvesteringer har gennem de godt 20 år, hvor HedeDanmark har været til stede i Baltikum, vist sig at være en attraktiv hjørnesten i investeringsporteføljer, hvor lavrisikoinvesteringer som skovejendomme lægger en god bund med solide afkast – særligt for investorer, der har tid og overskud til at lade træerne vokse videre under lavkonjunkturer og høste indtægterne i perioder hvor priserne på træ er gode.

”Både virksomheder og private investorer får i stigende grad øjnene op for fordelene ved at investere i skov. Kombinationen af et stabilt økonomisk afkast og en øget erkendelse af skov og træprodukters afgørende rolle i at løse klimaudfordringerne lader til at få øget betydning for mange investorer. Interessen i skov i Baltikum har tidligere været drevet af det økonomiske afkast. Men de seneste 1½ år er der flere og flere virksomheder der – ligesom Palsgaard – afsøger mulighederne for at kompensere for deres CO2 udledning gennem skovrejsning. Både på grund af klimafordelen, men også fordi man på sigt sikrer sig en indtægtskilde i form af bæredygtige træprodukter.”

- siger Peter Vind Larsen, direktør i HedeDanmarks baltiske afdeling

For Palsgaard er næste skridt på rejsen til at blive helt klimaneutral at få beregnet præcist, hvor stort et areal, der skal rejses skov på, før plantningen kan gå i gang i 2021. Her har virksomheden allieret sig med både KPMG til at lave beregningen og HedeDanmark til at planlægge og udføre selve skovrejsningen.

”Klimakompensation som skov er et kompliceret regnestykke, så man skal naturligvis alliere sig med dygtige rådgivere, der både kan hjælpe med udregningen og med at sammensætte en skov, der gør regnestykket til virkelighed,”

- siger Anders Brix.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Anders Brix, Group CEO, Palsgaard, mobil: 6197 2397
Peter Vind, Baltic Director, HedeDanmark, mobil: 4019 5152
Anne Eisenberg, presseansvarlig, HedeDanmark, mobil: 5050 7278

Del denne