/Files/Images/efterårsskov-1500.jpg

Skovkonferencen 2018: skovbruget skal synliggøre bæredygtig biomasse

Dansk Skovforening var torsdag den 11. oktober arrangør, da skovkonferencen i år havde fokus på skovenes potentiale i langsigtede klimaløsninger. HedeDanmark bidrog med erfaringer om skovejernes motivation til bæredygtig skovdrift.

Med en ny ændring i arbejdsfordelingen i forbindelse med ansøgning om tilskud til privat skovrejsning skal både HedeDanmarks skovrejsningskunder og -konsulenter rykke hurtigt.

Landbrugsstyrelsen – der fra 2019 har overtaget administrationen af tilskudsordningen fra Miljøstyrelsen – har netop annonceret beslutningen om, at tilladelser til den private skovrejsning fra eksempelvis museer og kommuner, som hidtil er blevet indhentet af den ansvarlige styrelse EFTER ansøgningsfristen, nu skal indhentes FØR fristen.

Tidskrævende proces

Dermed er det nu skovrejsningskonsulenter fra HedeDanmark, der - før ansøgningen om tilskud til privat skovrejsning sendes til behandling hos Landbrugsstyrelsen – skal indhente de fornødne tilladelser. Vel at mærke uden at fristen for aflevering af ansøgningen om tilskud er blevet forlænget.

”Vi kan naturligvis løfte opgaven, men det er tidskrævende at indhente tilladelserne, så hvis der på nuværende tidspunkt er lodsejere, der går rundt med drømmen om deres egen skov til gavn for blandt andet miljøet og vildtet, så skal de kontakte os nu, ” siger Christian Ritz-Andersen, skovrejsningskonsulent i HedeDanmark.

Hidtil har skovrejsningskonsulenternes opgave været at undersøge, om landbrugsjorden, som kunden ønsker at rejse skov på, er placeret i et tilskudsberettiget område. Afhængigt af hvilken type skov, der er tale om, og hvordan den bliver etableret, bliver det statslige tilskud justeret op eller ned.

Den opgave løser skovrejsningskonsulenter fortsat, men skal nu også indhente tilladelser fra blandt andet kommuner og museer, som har krav på at blive hørt forud for en skovrejsning. Der er i de enkelte kommuner stor forskel på sagsbehandlingstiden, og derfor kan arbejdet med ansøgningen om tilskud til privat skovrejsning trække ud.

Konsulent: Kontakt os hurtigt

Kravet om indhentning af tilladelser fra de relevante offentlige myndigheder FØR ansøgningsfristen betyder ifølge Christian Ritz-Andersen ikke noget for de kunder, som HedeDanmark allerede er i gang med at udarbejde tilskudsansøgninger for. Det kan dog have betydning for de kunder, der ønsker deres egen skov, men endnu ikke har kontaktet en skovrejsningskonsulent:

”Vi oplever hvert år, at jordejere med et ønske om at rejse en privat skov med tilskud henvender sig til os ret tæt på fristen for ansøgning. Hidtil har vi kunnet nå at få ansøgningen klar, hvis bare vi har sat arbejdstempoet i vejret en uge eller to op til ansøgningsfristen,” siger han og tilføjer:

”Men ændringen af kravet om, at alle godkendelser skal være på plads, FØR vi sender ansøgningen til styrelsen, betyder, at vi simpelthen ikke kan garantere, at vi kan nå at have alt på plads, medmindre man som jordejer tager fat i os nu.”

I 2019 løber ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning fra den 2. juli med sidste frist for ansøgning den 30. august.

Del denne