Du er her:
Til oversigten
Titel:

FORTUNEN, LYNGBY


FAKTA:

Kunde: Lyngby Boligselskab
Rådgiver: 1:1 Landskab
Sted: Lyngby
Form: Hovedentreprise
Sum: 11.100.000 kr.
Størrelse: 10.000 m2
Periode: 2015 - 2016
Brødtekst:

Opgaver (bl.a.):

  • opgravningen af 22 veje
  • renovering af kloaknettet med strømpeforing
  • genetablering af veje
  • etablering af fortove, vandløb og legepladser i området.

Regnvandet fra 94 rækkehuse i området skal håndteres på overfladen. Her samles det dels i render, grøfter og vandløb, der løber mod Ermlundskilden. En del af vandet afledes til de enkelte haver, hvor det nedsives. Kloaknettet skal renoveres med strømpeforing. Derudover skal parkeringspladser, 22  veje, fortove osv. renoveres/fornys, og der skal laves  legepladser.

Alt arbejde skal koordineres med beboere, så de til stadighed kan færdes i området. 

Indhold i bunden:

© HedeDanmark Anlægsgartnere - Sjælland | Kirkebjergvej 7, 4180 Sorø | Kontakt os | CVR: 27 62 35 49​
HedeDanmark Anlægsgartnere - Jylland/Fyn | Ulvevænget 10, Vinding | 7100 Vejle | Cookies og privatlivspolitikker