Du er her:
Til oversigten
Titel:

PANUM INSTITUTTET - MÆRSK BYGNINGEN


FAKTA:

Kunde: Bygningsstyrelsen
Rådgiver: SLA Landskabsarkitekter
Sted: København
Form: Fagentreprise
Sum: 41.500.000 kr.
Størrelse: 20.000 m²
Periode: 2014 - 2017
Brødtekst:

Nybyggeri af et bygningskompleks inkl. sammenbygning af det eksisterende Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det nye byggeri bliver et internationalt centrum for forskning og undervisning i sundhed og sygdom. Seks af det sundhedsvidenskabelige fakultets institutter skal i det nye hus udføre frontlinjeforskning inden for områder, som er afgørende for fremtidens behandling af kræft, demens, sukkersyge, hjertesygdomme og allergi.

Entreprisen indeholder bl.a. følgende arbejder: Jord-, bund– og bærelagsarbejder, grønne tage, afvanding, rodvenlig bærelag, asfalt, brolægning af natursten, insitu støbt beton, gummibelægning, kørebaneafmærkning, levering og montering af diverse inventar, større belysningsprojekt i terræn, beplantning samt trædæk.

Beplantningen fordeler sig således:                             

  • 254 stk. træer i højder fra 400-1.000 cm
  • Stauder 4.800 m²
  • Græs (rulle– og naturgræs) 5.000 m²
  • Desuden løg, klatreplanter, urter og hæk

Efterfølgende skal al beplantning plejes i 2 år jf. paradigmet ”Pleje af Grønne Områder”

Der afholdes byggemøde hver uge hvor tværfaglige grænseflader afklares med øvrige entreprenører på projektet.
 

Indhold i bunden:

Se de flotte omgivelser fra deres bedste side under CPH Runners High 

© HedeDanmark Anlægsgartnere - Sjælland | Kirkebjergvej 7, 4180 Sorø | Kontakt os | CVR: 27 62 35 49​
HedeDanmark Anlægsgartnere - Jylland/Fyn | Ulvevænget 10, Vinding | 7100 Vejle | Cookies og privatlivspolitikker