Til corporate website English Sitemap
Du er her: Forside /
park_cykel i forgrund

Om HedeDanmark – for mennesker, miljø og samfund

I HedeDanmark plejer, vedligeholder og udvikler vi naturværdier til gavn for mennesker, miljø, klima og samfund i Danmark og internationalt. Faglighed, værdiskabelse og nytænkning er vores kerneværdier. 

HedeDanmark a/s er en international anlægs-, handels- og servicevirksomhed inden for det grønne område og har i dag udviklet sig til at være Danmarks største og ledende leverandør af pleje- og serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne.

Fakta om HedeDanmark: 

 • beskæftiger cirka 800 medarbejdere
 • har over 150 års erfaring i skov og landskab
 • har hovedkontor i Viborg
 • omsatte i 2018 for knap 1,8 mia. kroner
 • har cirka 25 kontorer fordelt over hele Danmark
 • har kontorer i Tyskland, Sverige, Estland, Letland, Litauen og de Forenede Arabiske Emirater
 • handler med cirka 50 lande i hele verden
 • har i mere end ti år haft høj lønsom vækst
 • har en af branchens højeste tilfredshedsscore blandt både kunder og medarbejdere 

Hvem ejer HedeDanmark?

HedeDanmark a/s er et helejet datterselskab i Dalgasgroup A/S, der er ejet af foreningen Hedeselskabet. Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond og med Hendes Majestæt Dronning Margrethe II som protektor. 

Hvad går overskuddet til? 

Den del af HedeDanmarks løbende overskud, som ikke anvendes til udvikling af forretningen, bliver gennem Hedeselskabet bl.a. anvendt til investering i innovationsprojekter. Formålet er at fremme samfundets udvikling af gode natur- og miljøløsninger og støtte projekter til gavn og glæde for naturen og samfundet. 

Vores forretningsområder 

HedeDanmark er markedsledende på det danske marked inden for næsten alle de forretningsområder, som vi beskæftiger os med.  

 
 nyanlæg-100x60Nyanlæg, legepladser og uderum
Gennem vores anlægsafdelinger udfører vi anlæg og renovering, der udtrykker kvalitet og kreativitet. Bl.a. grønne og grå anlægsgartneropgaver, legepladser og sansehaver. 
 skovudstyr-logo-100x60Salg af skovudstyr
Gennem vores afdeling HD 2412, der tidligere var kendt under navnet "HedeDanmark Skovudstyr", leverer vi alle typer af udstyr til juletræsproducenter, planteskoler og anlægsgartnerier mv.
    
 plantning-landskabsudvikling-100x60Plantning og landskabsudvikling 
Vi har mange års erfaring med alle typer af plantning i det åbne land. Bl.a. skovrejsning, energiplantninger, læplantning, vildtremiser og plantninger ved veje og rastepladser.  
 resgen-logo-100x60Genanvendelse af restprodukter
HedeDanmarks forretningsenhed for genanvendelse af restprodukter er i dag den største aktør i Danmark inden for håndtering og nyttiggørelse af restprodukter til bl.a. jordbrugsformål og foder. 
    
 nv-logo-100x60Naturpleje og -genopretning mv.
Vi løser alle typer af naturprojekter for kommuner og det offentlige, hvad enten det drejer sig om kyst- og klimasikring, naturgenopretning eller plejeopgaver i søer, vandløb, moser, enge osv.
 plant-frø-logo-100x60Frø og planter
Gennem vores egen Skovfrø-afdeling har vi mange års erfaring med forædling, udvikling og salg af højkvalitetsfrø til kunder i både Danmark, Europa, Rusland og Nordamerika.  
    
 Skov-100x60Skovforvaltning og salg af flis, råtræ mv.
Vores ydelser i skoven er baseret på over 150 års erfaring og en dyb forståelse for både skoven og skovejerens behov. Vi håndterer alt fra skovpleje til handel med råtræ/flis samt skovinvestering.  
 gs-logo-100x60Outdoor Facility Service
Gennem vores Outdoor Facility Service-afdelinger plejer vi grønne områder og udfører ejendomsservice, vejservice, greenkeeping samt vintertjeneste og skadedyrsbekæmpelse for tusindvis af virksomheder og kommuner i Danmark.
    
 eksport-juletræer-logo-100x60Eksport af juletræer
Vores forretningsenhed HD NordicTrees opkøber og producerer juletræer og pyntegrønt til salg på det europæiske marked, hvor vi hvert år sælger ca. 700.000 juletræer og 1.000 tons pyntegrønt.   
 Sensor-100x60Digitale IoT-løsninger
Forretningsenheden HD Digital danner rammen om vores nyeste område, der sælger digitale IoT-løsninger med sensorer til det grønne område i Danmark og internationalt. 

 

Du kan læse meget mere om alle vores ydelser her: Alle HedeDanmarks ydelser

Hvem er HedeDanmarks ledelse? 

Se HedeDanmarks ledelse

HedeDanmark i Danmark  

Vi ved, at hastighed og lokal viden i mange tilfælde er vigtigt for vores kunder. Gennem vores komplette netværk af lokale driftscentre og nøje udvalgte underentreprenører samt adgang til en omfattende maskinpark har vi derfor sikret, at vi kan garantere hurtig udrykning i alle brofaste hjørner af Danmark. 

Vores egne lokationer og et lille udvalg af vores leverandører findes bl.a. i: 
 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden
 Aalborg Viborg Billund Nykøbing F Frederikssund
 Thisted Horsens Vejle Rønnede Hillerød
 Hirtshals Rønde Esbjerg Sorø Smørum
 Hjørring Aarhus Aabenraa Ringsted Greve
 Frederikshavn Stoholm Jyll Kolding Slagelse Høje-Taastrup
 Sæby Herning Svendborg Roskilde København
 Aabybro Fårvang Odense Kalundborg Helsingør
 Brovst Skive Fredericia Skælskør Farum
 Dronninglund Randers Tønder Næstved 
 Støvring Holstebro Sønderborg Køge 
 Aars Ringkøbing Haderslev Nakskov 
  Silkeborg Nyborg  


HedeDanmark internationalt 

De internationale aktiviteter omfatter bl.a. køb og salg af træ, udvikling og pleje af grønne områder samt formidling og forvaltning af skovejendomme og anlæg. HedeDanmark er en af de største forvaltere af skove i det baltiske område.

Vores internationale familie
HedeDanmarks internationale aktiviteter arbejder under deres egne navne og brands, der er skræddersyet til kunderne i de lokale markeder. Fælles for vores udenlandske brands er dog ”HD”, der viser omverdenen, at vi er en del af det samme selskab, deler en fælles historie og har de samme værdier på tværs af landegrænser.

I Danmark og i udlandet kan du møde disse internationale medlemmer af vores brandfamilie: 
 

 Brand Ydelser Primære markeder
 HD NordicTrees Handel med juletræer og pyntegrønt Store dele af Europa
 HD BioRec Miljø og genanvendelse Sverige
 HD LandScape Grøn pleje og vedligehold Sverige
 HD Forest Skovforvaltning og -investering Estland, Letland, Litauen
 HD Silva Handel med råtræ og flis Europa og internationalt
 HD Seed Handel med og forædling af frø Europa og internationalt
 HD 2412 Salg af udstyr til juletræsproduktion Danmark, Tyskland og England
 

Hvem er vores kunder? 

HedeDanmarks kunder er primært det offentlige (B2G) og små og store private virksomheder (B2B), hvor vi i særlig grad kan udnytte vores stordriftsfordele, effektive processer og materiel til gavn for kunderne.

Vores kunder er bl.a.:
Kommuner, stat, små og store virksomheder, forsyningsvirksomheder, industri, juletræsproducenter, skovejere, skoler, special- og daginstitutioner, plejehjem, landmænd og lodsejere, grundejer- og boligforeninger, ejendomsselskaber og -investorer, planteskoler og frøhandlere. 

Hvad er vores kerneværdier?

I HedeDanmark er vi meget opmærksomme på vores indflydelse og betydning for udviklingen af den danske natur både i skoven, det åbne land og i byerne. Vores mission, vision og værdier er et naturligt udtryk for dette.

Vores mission
HedeDanmarks mission er at udvikle naturværdier og naturressourcer i både Danmark og internationalt ved at holde et højt fagligt og etisk niveau i omgangen med naturen.

Vores vision
HedeDanmarks vision er at blive en ledende og nytænkende virksomhed med servicemindede medarbejdere inden for det grønne område.

Vores kerneværdier (FAVN)
HedeDanmarks tre kerneværdier danner en rød tråd gennem alt, vi foretager os.

 • FAglighed
  Dygtige medarbejdere er afgørende for HedeDanmark og vores kunder. Derfor har vi et stort fokus på rekruttering og fastholdelse af fagligt stærke medarbejdere, der løbende uddannes, så vi kan løse alle typer af opgaver - også store, fagligt krævende og komplekse opgaver.
 • Værdiskabelse
  Både kunder, miljø, klima og samfund skal have gavn og glæde af vores arbejde. Derfor har vi i alle dele af en opgave et skarpt fokus på økonomien, og på, at det, vi udfører, skal skabe værdi for mange.
 • Nytænkning
  Som en førende grøn servicevirksomhed i Skandinavien føler vi os forpligtigede til at søge nye og bedre måder at gøre tingene på. Uanset om det gælder nye IT-løsninger, arbejdsmetoder eller den måde, hvorpå vi arbejder sammen med vores kunder. 

Vores adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks viser dig, hvad du kan forvente, når du møder en HedeDanmark-medarbejder.

 • Vi holder ord
 • Vi er positive og imødekommende
 • Vi tager initiativ
 • Vi udviser ansvarlighed
 • Vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles 

Corporate Social Responsibility (CSR) i HedeDanmark 

I HedeDanmark lever vi efter principperne i FN’s Global Compact samt i en mission om at medvirke til at løse vores opgaver i og med naturen på et højt fagligt, etisk og lønsomt niveau. Derfor er det naturligt for os at udvise ansvarlighed for det samfund, som vi er en del af. For at sikre dette bedst muligt arbejder vi målrettet med CSR, der er forankret i vores ledelsesgruppe, og sker i tæt samarbejde med nøglepersoner i HedeDanmark. 

Vores formål med CSR er bl.a. at:

 • Udvikle produkter og serviceydelser til gavn for kunder, virksomheden og samfundet
 • Minimere og forebygge en negativ indflydelse på alment anerkendte principper for sikring af miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder samt forhindre korruption Vores arbejde med CSR betyder bl.a., at vi har:

 • Ansvarlig leverandørstyring: vores samarbejdspartnere skal medvirke til at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked
 • Anti-korruptionspolitik: et værktøj i kampen mod korruption og en hjælp til vores medarbejdere, til at vi i fællesskab kan leve op til egne og omverdenens forventninger og normer
 • CSR-årsrapporter: afgivet i henhold til Årsregnskabslovens § 99a og udgør HedeDanmarks lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. Du kan finde vores CSR-rapporter i vores ledelsesberetninger på www.cvr.dk
 • Samarbejdskodeks: forklarer vores forventninger til arbejdsforhold, menneskerettigheder, miljø samt til korruption, bestikkelse og kartelvirksomhed. Gælder for alle HedeDanmarks leverandører.

 

Har du spørgsmål om HedeDanmark? 

Udfyld formularen herunder.


 


Dine persondata videresendes ikke til 3. part og er nødvendige, for at vi kan hjælpe dig med at finde, hvad du søger.
Herefter slettes dine data. Kontakt webmaster@hededanmark.dk for at få slettet, rettet eller udleveret dine data. Læs mere om, hvordan vi beskytter dine data.


 

© HedeDanmark a/s | Klostermarken 12 | DK-8800 Viborg | CVR 27623549 | Kontakt os | Cookies og privatlivspolitikker