HedeDanmarks historie

HedeDanmark a/s blev stiftet som selvstændigt aktieselskab 1. januar 2004, oprindeligt under navnet Hedeselskabet Skov og Landskab A/S.

Trods den relativt korte tid som selvstændigt aktieselskab udnytter vi mere end 150 års erfaring med pleje og udvikling af det danske landskab. En række af vores aktiviteter bygger nemlig videre på de aktiviteter, der med Enrico Mylius Dalgas i spidsen gjorde det jyske landskab frugtbart tilbage i anden halvdel af 1800-tallet og førte til dannelsen af Det danske Hedeselskab i 1866.

2020

 • November: Med en ny 2025-strategi opstiller HedeDanmark som del af det 150 år gamle Hedeselskabet en række konkrete mål og initiativer, som blandt andet skal mindske selskabets klimabelastning samt give naturen bedre betingelser.
 • Maj: Årsregnskab for 2019: HedeDanmark kom ud af 2019 med en omsætning på 1.660 mio. kroner og et resultat af primær drift på 28 mio. kroner.
 • April: HedeDanmarks anlægsforretning får fynsk afdeling. Med tidligere succesfulde åbninger af lokale anlægsafdelinger er seneste skud på HedeDanmarks anlægsstamme placeret i Odense. Målet er at være den foretrukne samarbejdspartner, når der skal løses anlægsopgaver i det fynske.

2019

 • Oktober: Green Landscaping Group overtager HedeDanmarks svenske plejeforretning. Svenske Green Landscaping Group har gennem sit datterselskab Svensk Markservice den 1. oktober indgået aftale med HedeDanmark om overtagelse af HD LandScapes grønne plejeforretning i Skåne.
 • Juni: HedeDanmark går ind i kampen mod rotter og andre skadedyr og kan nu tilbyde skånsom skadedyrsbekæmpelse til virksomheder over hele landet.
 • Juni: HedeDanmark styrker sin position på sensormarkedet med opkøb af Countmonitor, som hidtil har leveret IoT-løsninger og sensorer til en række danske kommuner.
 • Maj: Anlægs- og plejeforretningen, Entreprise og OFS, lægges sammen og skifter navn til By- og Landskabsdivisionen.
 • Maj: Årsregnskab for 2018: HedeDanmark kom ud af 2018 med en rekordhøj omsætning på 1.791 mio. kroner og et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 73,3 mio. kroner.

2018

 • November: HedeDanmark lancerer det nye digitale forretningsområde HD Digital, der med bl.a. et netværk af sensorer tilbyder HedeDanmarks kunder værdifuld viden om naturen.
 • Juni: HedeDanmarks Planteskole blev lukket efter flere års forsøg på at forbedre rentabiliteten ovenpå stigende konkurrence fra udenlandske planteskoler.
 • Maj: HedeDanmarks nøgletal for 2017 viser en omsætning fastholdt på rekordniveau på trods af høj priskonkurrence, store mængder nedbør og implementering af ny IT platform.
 • April: Heidegesellschaft: Forstprodukte und -geräte GmbH skifter markedsnavn til HD Silva.
 • Februar: HedeDanmark åbner HD Jordpark samt et nyt Miljøcenter i Stoholm vest for Viborg. Faciliteterne skal bl.a. styrke mulighederne for at genanvende affald til værdifulde ressourcer.
 • Januar: Skælskør Anlægsgartnere skifter navn til HedeDanmark Anlægsgartnere.

2017

 • December: HedeDanmarks svenske afdeling for genanvendelse af restprodukter skifter navn fra BioRec til HD BioRec.
 • November: HedeDanmarks svenske outdoor facility service skifter navn fra Väla Mark & Trädgård til HD LandScape.
 • September: HedeDanmark fokuserer på sin kerneforretning og frasælger ejendomsmæglervirksomheden Silva Estate
 • August: Overtagelsen af Din Lokale Anlægsgartner markerer endnu en udvidelse af pleje- og anlægsopgaver i Østjylland.
 • Maj: HedeDanmarks eksportafdeling for juletræer og pyntegrønt skifter navn fra NORDICTREES til HD NordicTrees.
 • April: Offentliggørelse af HedeDanmarks regnskab for 2016, der viser en omsætning på næsten 1,7 mia. kroner og en solid driftsindtjening.
 • Marts: HedeDanmark udvider i Østjylland med overdragelsen af grøn pleje kunder fra Anlægsgartneren Arne Skyum ApS.

2016

 • September: HedeDanmark styrker sine aktiviteter inden for handel med juletræer med overtagelsen af juletræsgrossisten NORDICTREES.
 • Juli: HedeDanmark udvider sine aktiviteter inden for grøn pleje og vintertjeneste med opkøbet af Sønderjyllands største anlægsgartnervirksomhed, Frank Sørensen Anlægsgartner.
 • April: HedeDanmark offentliggør årsregnskabet for 2015 med en omsætning på 1,56 mia. kroner. Der sættes endnu engang rekord med et resultat før skat på 55 mio. kroner.

2015

 • December: HedeDanmark overtager grøn pleje i Ballerup Kommune.
 • Oktober: HedeDanmark overtager grøn pleje og vintertjeneste i Hillerød Kommune.
 • Juni: Frederiksberg Kommune vælger HedeDanmark til en række ydelser inden for drift og vedligehold.
 • April: HedeDanmark leverer det bedste resultat til dato med en omsætning på 1,62 mia. kroner og et resultat på 54 mio. kroner før skat.

2014

 • Januar: HedeDanmarks forretning inden for anlægsgartneri på Sjælland (SKAG) gik den 1. januar ind på det jyske marked med udførelse af grønne anlægsopgaver for offentlige og private virksomhedskunder i Jylland.

2013

 • November: Der etableres to nye divisioner under betegnelserne Entreprise og Outdoor Facility Service. De nye divisioner skal skabe et forbedret kundefokus og sikre en optimal udnyttelse af kompetencer.
 • September: Harboes Bryggeri og HedeDanmark indgår pr. 1. oktober et samarbejde, som sikrer, at restprodukter fra brygning af øl og læskedrikke udnyttes til foder, biogas og gødning. Aftalen styrker HedeDanmarks position ifm. håndtering af restprodukter fra fødevarevirksomheder.
 • Juni: Skælskør Anlægsgartnere, der er en del af HedeDanmark, vinder en af de hidtil største ordrer for anlægsafdelingen med beplantning- og belægningsarbejde ved Novo Nordisks nye hovedsæde.
 • Maj: Aktiviteter inden for salg af udstyr til juletræsbranchen og skovbruget flytter i nye lokaler og skifter samtidig navn fra Skovudstyr til HD 2412.
 • April: Offentliggørelse af regnskabet for 2012 med en rekordomsætning på næsten 1,7 mia. kroner og et resultat på 31 mio. kroner før skat.
 • Januar: Officiel åbning af Købmagergade fredag den 25. januar efter to års intensivt arbejde med at få færdiggjort en af de største brolægningsopgaver i København i nyere tid. Opgaven bestod bl.a. i etablering af belægning på Købmagergade, legepladsområde på Hauser Plads og en ny stor fontæne/springvand på Kultorvet.

2012

 • November: Overtagelse af det baltiske skovforvaltnings-selskab Fest Forests aktiviteter i Estland og Letland. Opkøbet gør HedeDanmark til den største uafhængige forvalter af skov i Baltikum. Selskabet omdøbes til HD FestForest og får aktiviteter i Estland, Letland og Litauen.
 • Oktober: Overtagelse af aktiviteterne i Jysk Miljø Depot, der har fokus på pleje og vedligehold af grønne områder i Sønderjylland.
 • Oktober: HedeDanmark udvider i Sverige med overtagelse af en række aktiviteter fra det svenske miljøselskab BioRec Sweden KB. Aftalen tilfører yderligere forretning inden for håndtering af organisk gødning og skaber en platform for udvikling på miljøområdet i Sverige.
 • September: Overtagelse af anlægsgartnervirksomheden Wad & Kortegård styrker HedeDanmarks position i Fredericia-området.
 • Juni: HedeDanmark indgår den hidtil største aftale om håndtering og genanvendelse af restprodukter fra produktionsvirksomheden CP Kelco.
 • April: Offentliggørelse af regnskab med ny rekordomsætning på 1,3 mia. kroner i 2011 og et resultat på godt 35 mio. kroner før skat.
 • Marts: HedeDanmark etablerer brohoved til det svenske marked gennem køb af anlægsgartnervirksomheden Väla Mark & Trädgård beliggende lidt uden for Helsingborg.

2011

 • December: Overtagelse af Danmarks største anlægsgartnervirksomhed, Skælskør Anlægsgartnere. Med overtagelsen af selskabet og dets cirka 300 medarbejdere udbygger HedeDanmark sin position inden for nyanlæg samt pleje og vedligehold af grønne områder.
 • November: HedeDanmark vinder udbud om vedligeholdelsen af veje og grønne områder for Favrskov Kommune med virkning fra 1. april 2012. Udbuddet giver kommunen en betydelig millionbesparelse.
 • November: Overtagelse af anlægsgartnervirksomheden Esmann Entreprise. Virksomheden, der har udgangspunkt på Fyn, er specialiseret i pleje af grønne områder.
 • Oktober: Overtagelse af anlægsgartnervirksomheden Per Hansen A/S. Virksomheden er en af de største anlægsgartnervirksomheder på Lolland-Falster og Sydsjælland.
 • Marts: For syvende år i træk offentliggør HedeDanmark et rekordresultat med et overskud på 39 mio. kroner før skat og en omsætning på 1.238 mio. i 2010.
 • Februar: Aftale med LEO Pharma A/S om håndtering af al organisk gødning fra den internationale medicinalkoncern. Aftalen er HedeDanmarks hidtil største på området for håndtering af organisk gødning fra virksomheder.
 • Januar: Overtagelse af aktiviteter inden for gartner- og vintertjeneste fra selskabet Davidsen & Partnere, som primært har været fokuseret i området omkring Fredericia, Vejle, Kolding og Middelfart.

2010

 • November: HedeDanmarks afdeling, Skovudstyr (HD 2412), der leverer udstyr til brug til produktion af juletræer og pyntegrønt lancerer en nye hjemmeside med mulighed for internet-handel.
 • Juni: HedeDanmark indgår aftale med Danfoss om renhold og pleje af koncernens udendørsarealer. Aftalen udbygger HedeDanmarks position som en førende leverandører af outdoor facility services til virksomheder, kommuner og offentlige myndigheder.
 • Marts: For sjette år i træk offentliggør HedeDanmark et rekordresultat på 30,9 mio. kr. før skat, baseret på en omsætning på 1.076 mio.

2009

 • December: HedeDanmark vinder udbud om at renholde veje og pladser på Amager.
 • September: Aftale med Vejdirektoratet om, at HedeDanmark skal renholde statsveje og pleje beplantningen langs statsvejene i hovedstadsområdet. Juni: Etablering af frøplantage på 31 hektar på Tophøj nær Viborg.
 • Marts: HedeDanmark offentliggør en omsætning på 1,2 mia. kroner og et rekordresultat på 28,7 mio. kroner før skat for 2008.

2008

 • December: HedeDanmark overtager CB Richard Ellis’ aktieandel i det tidligere 50 %-ejede ejendomsmæglerselskab CB Richard Ellis HedeDanmark A/S. Selskabet skifter navn til Silva Estate a/s og skifter fokus til at være en rådgivnings- og ejendomsmægler med speciale i skov- og naturejendomme samt godser.
 • April: HedeDanmark a/s rykker ind i Abu Dhabi med overtagelsen af ledelsen i selskabet Emirates Landscape LLC. HedeDanmark overtager samtidig 49 % af aktierne i Emirates Landscape.

2007

 • HedeDanmark præsterede et flot resultat med et overskud før skat på 27,1 mio. kroner, og omsætningen var på 1.173 mio. kroner.

2006

 • Maj: Hedeselskabet Skov og Landskab A/S skifter navn til HedeDanmark a/s. Navneændringen markerer et udvidet arbejdsfelt og selvstændighed fra Det danske Hedeselskab.
 • April: Hedeselskabet Skov og Landskab A/S offentliggør regnskab for 2005, der for første gang har en omsætning på over 1 mia. kr. Årsresultatet på 17 mio. kroner før skat er samtidig rekord.

2005

 • April: Hedeselskabet Skov og Landskab A/S præsenterer efter det første år som selvstændigt aktieselskab en omsætning på 859 mio. kroner og et årsresultat på 14 mio. kroner før skat for 2004.

2004

 • Januar: Hedeselskabets Skov og Landskab udskilles af Det danske Hedeselskab og omdannes til et aktieselskab.

1997

 • Hedeselskabet samler skovaktiviteterne i divisionen Skov og Landskab.

1866

 • 28. marts: Foreningen Det danske Hedeselskab stiftes på Hotel Royal i Århus. Den første bestyrelse bestod af de tre foregangsmænd: Enrico Mylius Dalgas, (direktør), Ferdinand Mourier-Petersen (bestyrelsesformand og godsejer) og Georg Morville (overretsprokurator).

Enrico Mylius Dalgas - medstifter af Hedeselskabet.