HedeDanmarks økonomi og nøgletal

I HedeDanmark er vores økonomiske mål løbende at sikre et stærkt forretningsmæssigt grundlag gennem stabil lønsom vækst og herunder at levere stabil positiv indtjening.

Her på siden finder du vores seneste nøgletal for omsætning, resultat, egenkapital og ansatte. Du kan finde flere informationer i vores ledelsesberetninger på www.cvr.dk
 

Hovedtal i mio. kr.  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning 2.165 2.018 1.706 1.660 1.716 1.682
Resultat primær drift 24 58 3 28 48 33
Egenkapital 238 242 193 260 287 264
Gennemsnit antal fuldtidsansatte 724 1.016 970 1039 838 813

Vores overskud er til gavn og glæde for det danske samfund

Den del af HedeDanmarks løbende overskud, som ikke anvendes til udvikling af forretningen, går til selskabets ejer, foreningen Hedeselskabet. Her anvendes midlerne bl.a. til investering i innovative, kommercielle løsninger, der kan fremme samfundets udvikling af gode natur- og miljøløsninger, samt til formål til gavn og glæde for naturen og samfundet.

Eksempler på nogle af de større projekter, Hedeselskabet har støttet:

  • Dokumentation og formidling af stenrev (Als)
  • Mad Til Milliarder – Fra havet
  • Bekæmpelse af svampen Neonectria, der angriber ædelgran
  • Grønt frium ved Københavns Universitet
  • Snoezel- og sansehaver ved Landsbyen Sølund
  • Rekreativt skovområde ved Holstebro
  • Udvikling af minivådområder
  • Den første firmaskov i Danmark
  • Uderum ved Veteranhjem Odense

Læs mere på: https://www.hedeselskabet.dk/uddelinger