Certificeringer i HedeDanmark

Få din skovdrift PEFC (PEFC/09-22-005)- og FSC® (FSC-C103859)-certificeret gennem optagelse i HedeDanmark gruppecertificeringer eller dine juletræer certificeret igennem GlobalG.A.P.-ordningen og vær med til at sikre de højeste standarder. Det betaler sig både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Men hvad dækker de forskellige certificeringer over, og hvilke fordele giver det dig? Læs også om bl.a. ISO 9001- og GMP+B3-certificering.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) bygger på en række internationale og danske principper for ansvarlig skovdrift.

Formålet med den danske PEFC-ordning er at fremme ansvarlig drift af danske skove og give skovejere, offentlige og private, mulighed for at dokumentere en ansvarlig drift af deres skove. Derudover er det via en sporbarhedscertificering muligt at følge de certificerede produkter fra skoven og ud til forbrugeren.

PEFC-Skovcertificering

PEFC-Chain of Custody

FSC®

FSC® er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Du finder FSC®-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® garant for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

FSC®-Skovcertificering

FSC®-Chain of Custody

GLOBALG.A.P

Vi stræber efter at opretholde den størst mulige respekt for naturen gennem hele produktionen. Som grønne fagfolk med formålet at levere kvalitet, er det naturligt for os at blive certificeret i henhold til GLOBALG.A.P (GlobalGood Agricultural Practice), GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) og Label Rouge (The Red Label). Dette holder os blandt andet til en høj standard for ansvarlig produktion med en ansvarlig social praksis, reduceret belastning af miljøet samt juletræer af overlegen kvalitet.

GLOBALG.A.P.

GRASP

GRASP er en vurdering af den sociale praksis på plantagen, såsom specifikke aspekter af sundhed, sikkerhed og velfærd.

GRASP GLOBALG.A.P.

Label Rouge

Label Rouge er et tegn på kvalitetssikring i Frankrig. Det bekræfter, at et produkt har et sæt egenskaber med et overlegen niveau i forhold til et lignende nuværende produkt.

Label Rouge

Naturbaumsiegel

Naturbaumsiegel er et tysk kvalitetsstempel, som beviser, at dyrkning er særligt miljø- og ressourcevenlig.

Naturbaumsiegel

ISO 9001

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter kvalitet (ISO 9001) ...

ISO 9001

ISO 14001

... og miljø (14001). Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. 

ISO 14001

GMP+B3

Vi er desuden certificerede til at håndtere GMP-certificeret foder og ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

GMP+B3

ISCC

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. 

ISCC

Banedanmark

Banedanmark stiller nogle helt specifikke krav til medarbejdere, der arbejder om og ved baneterrænet, og certificeringen indbefatter derfor en gennemgang af alle dele af ledelsessystemet i HedeDanmark – både på kontoret og ude i marken. Målet med den nye standard er at ensrette alle ledelsessystemer for medarbejdere, der arbejder ved spor. P.t. er det kun Banedanmark, som stiller krav til, at byderen har opnået certificeringen.

Certifikatet er gældende for følgende områder: JBS-ydelser, Underbygning, Konstruktioner, Fritrumsprofil, Skinnebårne køretøjer

DNV - Ledelsessystem Certifikat - Jernbanesikkerhed - Infrastrukturarbejde

Ledelsessystem

DNV Ledelsessystem Certifikat er gældende for følgende område:

Pleje og anlæg af grønne områder, klima- og biodiversitetsprojekter
Naturpleje og naturgenopretning
Skadedyrsbekæmpelse
Handel
Sne- og glatførebekæmpelse
Skovdrift
Digital ejendomsservice
Genanvendelse af rest- og affaldsprodukter
Administrativ driftsstyring
Forædling af frø

DNV - Ledelsessystem Certifikat

HD Seeds autorisation

HD Seeds autorisation gælder håndtering af økologisk skovfrø, opbevaring, tørring, opsækning og mærkning.  

Autorisationsbevis 10691 - Økologisk virksomhed - HD Seed (DK) (omfatter følgende produkter og aktiviteter: BEHandling, PRODuktion, OPBevaring, IMPort fra tredjelande, SALG, EKSPort til tredjelande) 

Autorisationsbevis 10691 - Økologisk virksomhed - HD Seed (UK)