Certificeringer

Få din skovdrift PEFC (PEFC/09-22-005)- og FSC® (FSC-C103859)-certificeret gennem optagelse i HedeDanmark gruppecertificeringer eller dine juletræer certificeret igennem GLOBALG.A.P.-ordningen og vær med til at sikre de højeste standarder. Det betaler sig både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Men hvad dækker de forskellige certificeringer over, og hvilke fordele giver det dig? Læs også om ISO 9001- og GMP+B3-certificering.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) bygger på en række internationale og danske principper for bæredygtig skovdrift.

Formålet med den danske PEFC-ordning er at fremme bæredygtig drift af danske skove og give skovejere, offentlige og private, mulighed for at dokumentere en bæredygtig drift af deres skove. Derudover er det via en sporbarhedscertificering muligt at følge de certificerede produkter fra skoven og ud til forbrugeren.

Certifikat: PEFC-Skovcertificering

Certifikat: PEFC-Chain of Custody

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Du finder FSC®-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® garant for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Certifikat: FSC®-Skovcertificering

Certifikat: FSC®-Chain of Custody

FSC® Økosystemtjeneste

FSC® Økosystemtjeneste

FSC® certificering af økosystemtjenester er en ordning, der anerkender, at skoven også producerer andet end træ og tømmer. Formålet med ordningen er at give skovejeren et redskab til at dokumentere og evt. blive betalt for andre indsatser og tjenester inden for:

 • Biodiversitet
 • CO2-optag og kulstofopbygning
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Friluftsliv

Certificeringen sikrer målsætning, målbarhed, dokumentation og kontrol af en uafhængig partner. I HedeDanmark udstedes certificeringen af Soil Association Certification i samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP.

Du kan læse mere på FSC®'s hjemmeside.

Certifikat: FSC® Økosystemtjeneste - biodiversitet og kulstofopbygning

Økologisk virksomhed

Økologisk virksomhed

HD Seeds Økologi Certifikat gælder håndtering af økologiske skovfrø, opbevaring, tørring, opsækning og mærkning. Det omfatter følgende produkter og aktiviteter:

 • Behandling
 • Produktion
 • Opbevaring
 • Import fra tredjelande
 • Salg
 • Eksport til tredjelande

Certifikat: Økologisk virksomhed - HD Seed (DK) 

Certifikat: Økologisk virksomhed - HD Seed (UK)

GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P

Vi stræber efter at opretholde den størst mulige respekt for naturen gennem hele produktionen. Som grønne fagfolk med formålet at levere kvalitet, er det naturligt for os at blive certificeret i henhold til GLOBALG.A.P (GlobalGood Agricultural Practice), GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) og Label Rouge (The Red Label). Dette holder os blandt andet til en høj standard for ansvarlig produktion med en ansvarlig social praksis, reduceret belastning af miljøet samt juletræer af overlegen kvalitet.

Certifikat: GLOBALG.A.P.

GRASP

GRASP

GRASP er en vurdering af den sociale praksis på plantagen, såsom specifikke aspekter af sundhed, sikkerhed og velfærd.

Certifikat: GRASP GLOBALG.A.P.

Label Rouge

Label Rouge

Label Rouge er et tegn på kvalitetssikring i Frankrig. Det bekræfter, at et produkt har et sæt egenskaber med et overlegen niveau i forhold til et lignende nuværende produkt.

Certifikat: Label Rouge

Naturbaumsiegel

Naturbaumsiegel

Naturbaumsiegel er et tysk kvalitetsstempel, som beviser, at dyrkning er særlig miljø- og ressourcevenlig.

Certifikat: Naturbaumsiegel

ISO 9001 - kvalitet

ISO 9001 - kvalitet

Som en virksomhed inden for det grønne område er det naturligt for os at være certificerede efter ISO 9011 - kvalitet.

Certifikat: ISO 9001

ISO 14001 - miljø

ISO 14001 - miljø

HedeDanmark er certificerede efter ISO 14001 - miljø. Som kunde garanteres du herved, at vi har styr på vores systemer og processer. Vi optimerer og standardiserer løbende vores arbejdsgange og garanterer fuld sporbarhed i vores arbejde. 

Certifikat: ISO 14001

GMP+B3

GMP+B3

Vi er certificerede til at håndtere GMP-certificeret foder og ISCC-certificerede restprodukter til biogas.

Certifikat: GMP+B3

ISCC EU

ISCC EU

Vi bliver årligt kontrolleret af eksterne auditører, som tjekker, om vi overholder de opstillede mål og krav, vi har sat. 

Certifikat: ISCC

Læs ISCC Summit Audit rapporten

DS 21001

DS 21001

Banedanmark stiller nogle helt specifikke krav til medarbejdere, der arbejder om og ved baneterrænet, og certificeringen indbefatter derfor en gennemgang af alle dele af ledelsessystemet i HedeDanmark – både på kontoret og ude i marken. Målet med DS 21001 standarden er at ensrette alle ledelsessystemer for medarbejdere, der arbejder ved spor. P.t. er det kun Banedanmark, som stiller krav til, at byderen har opnået certificeringen.

Certifikatet er gældende for jernbanesikkerhedsmæssige ydelser i forbindelse med jernbaneinfrastrukturarbejder indenfor: 

 • JBS-ydelser
 • Underbygning
 • Konstruktioner
 • Fritrumsprofil
 • Skinnebårne køretøjer

Certifikat: DS 21001 - Ledelsessystem for jernbanesikkerhed og infrastrukturarbejde

DS/ISO 45001

DS/ISO 45001

Vi opfylder kravene for DS/ISO 45001 - ledelsessystemstandarden for arbejdsmiljø.

Certifikatet er gældende for følgende område:

 • Pleje og anlæg af grønne områder, klima- og biodiversitetsprojekter
 • Naturpleje og naturgenopretning
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Handel
 • Sne- og glatførebekæmpelse
 • Skovdrift
 • Digital ejendomsservice
 • Genanvendelse af rest- og affaldsprodukter
 • Administrativ driftsstyring
 • Forædling af frø

Certifikat: DS/ISO 45001 - Ledelsessystem for arbejdsmiljø