Projekter

Evnen til at leve op til kundernes forventninger har været afgørende for, at vi i dag er en virksomhed, som har eksisteret siden 1866. Dyb faglighed og specialviden om alle facetter af opgaver i naturen, det åbne land og tæt på mennesker får ekstra værdi, når vi udvikler naturværdier og -ressourcer i både Danmark og internationalt ved at holde et højt fagligt og etisk niveau i omgangen med naturen.