Naturbaserede Løsninger
fra HedeDanmark

Med naturens egne processer som redskaber
– til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.

HedeDanmark vil skabe mere og bedre natur i Danmark gennem Naturbaserede Løsninger, som understøtter virksomheder og organisationer i alle faser af deres klima- og biodiversitetstiltag – og sørger for, at effekten kan bruges i rapportering.

ESG-rapportering. CSR. CSRD-direktivet. EU’s Taksonomiforordning. Klimaregnskab. Kunming-Montreal-aftalen. Green Deal. SBTi. GHG.

Der er nok af punkter at forholde sig til som virksomhed, når ens aftryk på natur og miljø skal gøres op. Samtidig er mange virksomheder bekymrede for at blive fanget i greenwashing – ikke af ond vilje, men fordi reglerne er meget komplekse.

Håndtering af klimaudfordringer kræver mere af virksomheder og organisationer

Flere og flere virksomheder og organisationer vælger i disse år at tage ansvar for aktivt at være med til at løse de globale og lokale udfordringer inden for klima og biodiversitet. Det er imidlertid komplekse udfordringer, der skal løses, og som kræver en dyb indsigt i dynamikkerne omkring klima, miljø og biodiversitet. Derfor efterspørger mange en partner og nogle løsninger, der kan garantere, at indsatsen reelt gør en markant forskel. Til det formål har HedeDanmark udviklet en portefølje af det, vi kalder Naturbaserede Løsninger.

I tæt partnerskab med jer udvikler vi en løsning, som tager hånd om en konkret klima- eller naturrelateret udfordring, hvad enten det handler om etablering af en CO2-bindende klimaskov, opførelsen af et mangfoldigt biodiversitetslandskab, etablering af nye, diversitetsfremmende vådområder eller styrkelsen af et mere mangfoldigt dyre- og planteliv i byens geografi.

Vi kalder det Naturbaserede Løsninger, fordi vi arbejder med naturens egne elementer: et voksende træ, en muslingekoloni, et levende vandområde…

Vores Naturbaserede Løsninger

Klimaskov

– få bedre klimaregnskab med jeres egen skov

Klimabidrag ved byggeri

– match jeres bygnings CO2-udledninger over 50 år

Naturgenopretning i landskabet

– investering i bedre natur

Bynær biodiversitet

– skab mere liv i byerne

Naturgenopretning i havet

– naturgenopretning skaber biodiversitet i havet

Et naturprojekt til lands eller til vands kan være til glæde for både flora, fauna og klima, for virksomhedens ansatte og for borgere i lokalmiljøet. Men en Naturbaseret Løsning kan også bidrage til jeres forretning, hvis løsningen for eksempel designes, så den kan indregnes i jeres klimaregnskab eller modsvare andre lovkrav, reguleringer eller rapporteringskrav.

Det kræver fornyelse at bevare natur og klima 

I HedeDanmark bygger vi vores aktiviteter på Hedeselskabets mere end 150 års arbejde i partnerskab med den danske natur og det omgivende samfund. På den baggrund tilbyder vi løsninger, der går hele vejen fra de indledende samtaler og analyser, over design og planlægning til etablering og fremtidig monitorering og vedligehold. Med vores Naturbaserede Løsninger bruger vi vores dybe indsigt i naturens egne processer til at designe naturprojekter, som gør en reel og målbar forskel – sammen med jer.

Sådan arbejder vi som
end to end-partner

 

Vores proces for Naturbaserede Løsninger

  1. Sammen tager vi den indledende dialog, hvor vi hører om jeres ambitioner og behov – og inspirerer jer.
  2. I bliver rådgivet af vores eksperter om biodiversitets- og klimatiltag, som matcher jeres strategi.
  3. Projektudviklingen håndteres professionelt hele vejen. Vi sætter det rigtige team med de relevante faglige kompetencer, så vi matcher jeres ønsker til projekttype.
  1. Vi etablerer projektet som aftalt.
  2. Vi monitorerer og rapporterer til jer. Herunder, hvordan I kan kommunikere om projektet over for jeres interessenter.
  3. Vi sørger for driften på området.

I samarbejde med HedeDanmark kommer jeres virksomhed til at gå forrest ved at sætte handling bag ambitionerne og danne grundlag for genopretningen af den danske natur i fremtiden.

Download pdf: "Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark"

Download vores materiale om "Naturbaserede løsninger fra HedeDanmark", og læs hvordan vi arbejder som jeres end to end-partner.

Det indeholder pdf'en

Tre gode grunde til at vælge en Naturbaseret Løsning

Bidrag!

Bidrag!
Vær med i ’klubben’ af ansvarlige og ambitiøse virksomheder, som reelt kerer sig om verdens tilstand – og gør noget ved den.

Gå forrest!

Gå forrest!
Fremtiden tilhører de naturpositive forretningsmodeller. Kom fremtidige reguleringer, lovkrav og rapporteringskrav i forkøbet og gavn for eksempel dit klimaregnskab med en CO2-lagrende løsning.

Vis det!

Vis det!
Udtryk jeres ESG-strategi i et konkret, synligt projekt, som skaber opmærksomhed, og som gør det nemt for kunder, forbrugere og eksisterende og nye medarbejdere at vælge jer til.

Kontakt os uforpligtende

Kontakt os for dialog om, hvordan vi kan arbejde sammen
om at genoprette naturen og styrke biodiversiteten.

Kasper Vedsted Andersen
Kasper Vedsted Andersen

Salgsudviklingschef

T: 21 27 85 47


Niels Olin Nygaard
Niels Olin Nygaard

Markedschef

T: 23 96 00 26


Kontakt os for at høre mere om Naturbaserede Løsninger fra HedeDanmark – til gavn for klima, biodiversitet og jeres organisation.